records and media

Arkivering av dokument och datamedia

Arkivera dina fysiska och elektroniska dokument, data mediaband och andra tillgångar på ett säkert sätt via våra offsite arkiveringslösningar och få snabb och enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår.
Overview three people looking at computer

Digital konvertering och hantering

Iron Mountain kan hjälpa ditt företag att effektivisera förvaringen, tillgängligheten och hanteringen av er information samt reducera kostnaderna.
Offsite Tape Vaulting banner tape collection

Offsite Arkivering Av Databand

Om du skyddar din affärskritiska företagsinformation offsite och offline kan du känna dig trygg med att den kan hämtas när den behövs.
Mobile

Online kundportal

Snabb spårbarhet till er information

Blue icon of a globe

50+ länder

Iron Mountain finns över hela världen

Blue icon of a group of three people

24 000 medarbetare

skyddar din information
Blue icons of two hands doing a handshake

95 % av Fortune 1000

litar på Iron Mountain

M-Files PR

Iron Mountain och M-Files utökar sitt partnerskap till den nordiska regionen

Läs mer
Digital Posthantering För Att Stödja Din Arbetsstyrka Under Coronavirus Pandemin

Digital posthantering för att stödja din arbetsstyrka under Coronavirus Pandemin

Läs mer