Iron Mountain Employee and Van
home wednesday facility

VI SKYDDAR DET SOM BETYDER MEST

Från det vardagliga till det extraordinära - oavsett vilken typ av information så arkiverar och skyddar vi det som betyder mest för dig
records and media

Arkivering av dokument och datamedia

Arkivera dina fysiska och elektroniska dokument, data mediaband och andra tillgångar på ett säkert sätt via våra offsite arkiveringslösningar och få snabb och enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår.
Overview three people looking at computer

Digital konvertering och hantering

Iron Mountain kan hjälpa ditt företag att effektivisera förvaringen, tillgängligheten och hanteringen av er information samt reducera kostnaderna.
Offsite Tape Vaulting banner tape collection

Offsite Arkivering Av Databand

Om du skyddar din affärskritiska företagsinformation offsite och offline kan du känna dig trygg med att den kan hämtas när den behövs.
Mobile

Online kundportal

Snabb spårbarhet till er information

Blue icon of a globe

50+ länder

Iron Mountain finns över hela världen

Blue icon of a group of three people

24 000 medarbetare

skyddar din information
Blue icons of two hands doing a handshake

95 % av Fortune 1000

litar på Iron Mountain