Vi erbjuder omfattande dokumenthantering, dataskydd och säkra destruktionstjänster.

Vi har den expertis som krävs för att möta komplicerade informationsrelaterade utmaningar, såsom ökande förvaring- och lagringskostnader, rättstvister, regelefterlevnad och katastrofåterställning.

Vi har en gedigen erfarenhet och expertis på säkerhetsområdet och är en världsledande leverantör av:

  • Dokumenthantering och arkivförvaring

    Vi erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda lösningar baserade på våra kunders behov, från dokumenthantering till mer omfattande informationshanteringsprogram som uppfyller branschspecifika krav och regler.

  • Datahantering

    Smarta lösningar för åtkomst till din vitala affärsrelaterade information när som helst på dygnet, förberedelse inför katastrofer och oväntade problem, samt kostnadshantering för skydd av ökande datamängder

  • Digitala informationshanteringstjänster

    En effektiv strategi för digitalisering av dina dokument – avancerad skanning baserad på ditt företags unika åtkomstbehov.