Informationshantering av företagsdata har stort potentiellt värde, men det är också förenat med säkerhetsrisker, kostnader och diverse utmaningar. Iron Mountain skyddar och förvarar dokument för fler än 140 000 organisationer över hela världen – fler än något annat företag. Vi underlättar dina utmaningar. Med hjälp av våra datahanteringssystem optimerar vi värdet av er information samtidigt som vi reducerar tillhörande kostnader och risker.

Vi hjälper dig att hantera ökade kostnader kopplade till förvaring, personal och administration samtidigt som vi säkerställer uppfyllnad och efterlevnad av era branschspecifka krav och regler:

Dokumentförvaring
Du packar dina dokument och vi hämtar och transporterar dem till vår säkra informationsanläggning. När du behöver dokumenten igen så skickar vi tillbaka dem till dig. Så enkelt är det.

Digitala informationshanteringstjänster
Selektiv skanning med specialiserad programvaruteknik kan resultera i dramatiska reduceringar av era konverteringskostnader, samtidigt som ni behåller samma tillgänglighet till era dokument.

Specifika dokumenthanteringsprojekt

Våra professionella informationshanteringsteam kan hjälpa dig med olika engångsprojekt som kan uppstå som klassificering, indexering, rensning och flytt av era dokument.

Säkerställ uppfyllnad av efterlevnadskraven.

Ett omfattande compliance program kan skydda er fysiska och digitala information på ett proaktivt och säkert sätt. Genom att följa de lagar och regelverk som finns skyddar ni ert företag från onödiga risker och hjälper er att kontrollera kostnaderna. Med Iron Mountain som samarbetspartner kan du förvänta dig:

  • Tydlighet vad gäller efterlevnadsregler och vad de betyder för dig
  • Ökad effektivitet
  • Reducerade kostnader för administration och eDiscovery
  • Bättre kontroll över affärskritisk information

Specialiserad valvförvaring

Genom att bibehålla lämpliga miljöförhållanden för långsiktig lagring av media kan vi garantera deras läsbarhet och integritet i årtionden. Vi erbjuder en säker mediaförvaring i våra klimatkontrollerade och säkerhetsanpassade valv.

Våra valvfunktioner inkluderar:

  • Många rigorösa säkerhetsåtgärder, inklusive inpassering- och åtkomstkontroll dygnet runt
  • Datoriserade system för transaktionskontroll och flexibel åtkomst under full spårbarhet
  • Miljökontrollsystem anpassade efter olika mediers unika krav, inklusive papper, magnetiska och optiska medier, filmband, färgdokument och fotografier
  • Avancerade gasbrandsläckningssystem som skyddar informationen utan att riskera vattenskada
  • Klimatkontrollerade och säkerhetsutrustade transportfordon
  • BS5454-förhållanden lämpliga för förvaring av historiska dokument

Om du har behov att bevara stora volymer data eller förvara annan typ av material i en klimatkontrollerad miljö så hjälper vi dig och ditt företag att utforma en kundanpassad förvaring rmed hjälp av våra specialiserade förvaringstjänster.