HISTORIK

history

HISTORIK

  1. Home
  2. Om oss
  3. Iron Mountain historik
Herman Knaust grundade Iron Mountain 1951 i Livingston, New York. Knaust kallades för "svampkungen" av sina grannar i Hudson River Valley, då han ursprungligen skapade en förmögenhet genom att odla och marknadsföra svampar. 1936 betalade han 9 000 USD för en utarmad järnmalmsgruva, och 100 tunnland mark, för att ha mer utrymme att odla sin produkt. 1950 hade svampmarknaden förändrats, och Knaust bestämde sig då för att starta ett nytt affärsinitiativ — ett initiativ som kunde dra god nytta av hans gruva, som han kallade "Iron Mountain."
 
Efter andra världskriget sponsrade Knaust många judiska immigranters omlokalisering till USA, då många av dem hade förlorat sina personliga identiteter eftersom deras personliga dokument hade förstörts under kriget. Vid denna tid var oron kring atomsäkerhet stor på grund av det kalla kriget. Båda dessa faktorer föranledde Knaust att fokusera på att skydda väsentlig information från krig och andra katastrofer.
 
Som ett resultat av detta grundades Iron Mountain Atomic Storage, Inc. i 1951. Knaust öppnade de första "valven" inuti Iron Mountain och öppnade ett försäljningskontor i Empire State Building. Han hade talang för publicitet och övertygade ledande personligheter som till exempel general Douglas MacArthur att besöka Iron Mountain. Publiciteten från besökare var så långt som det nya affärsinitiativets marknadsföringsprogram sträckte sig. Iron Mountains första kund var East River Savings Banks, som transporterade mikrofilmkopior av insättningsuppgifter och kortdubbletter av kundernas signaturer i armerade bilar till den nya berganläggningen för förvaring. De följdes snart av andra företagskunder, i takt med att New York-baserade företag började inse behovet av att skydda sina viktiga uppgifter.
 
history 1
history 2
 
Iron Mountain fortsatte att växa på New York-marknaden, och expanderade bortom den ursprungliga anläggningen till en utarmad kalkstengruva närmare staden. Iron Mountain var nu det främsta företaget för skydd av väsentliga dokument.
 
Snart inkom även kundönskemål om att förvara stora volymer pappersdokument. 1978 öppnade Iron Mountain sin första arkivanläggning ovan jord i New York. Iron Mountain expanderade bortom New York-marknaden 1980, när företaget öppnade en anläggning i New England, för att möta det växande behovet att förvara och skydda data backup. 1983 expanderade Iron Mountain ytterligare i New England när man köpte New England Storage Warehouse i Boston. Detta var Iron Mountains första förvärv, och det gav företaget tillgång till nya marknader inom informationshantering och framför allt inom medicin- och juridikbranschen.
 
I mitten av 1980-talet hade Iron Mountain ackumulerat alla produkter som än idag, utgör grunden för företaget. Iron Mountain erbjöd lagring av pappersdokument samt hanteringstjänster (inklusive större initiativ inom den medicinska och juridiska marknaden), offsite dataskyddstjänster samt förvaring och skydd av affärskritisk information, i New York och New England.
 
1988 tog Iron Mountain ett stort steg med förvärvet av Bell & Howell Records Management, Inc., ett dotterbolag till Bell & Howell Corporation, som var fyra gånger så stort som Iron Mountain. Bell & Howell Records Management var då branschledare på 12 stora marknader i USA. Iron Mountain hade vid den tidpunkten ingen verksamhet på någon av dessa marknader. Till följd av detta förvärv blev Iron Mountain den ledande nationella tjänsteleverantören i branschen.
 
Expansionerna fortsatte; 1995 hade Iron Mountain växt till en årsomsättning på 100 miljoner USD. Företagsledare ansåg att det var dags för informationshanteringsindustrin att konsolidera sig. I februari 1996 blev Iron Mountain ett publikt aktiebolag, och anskaffade kapital, delvis för att initiera denna konsolidering.
 
Idag är Iron Mountain branschledande inom lagrings- och informationshanteringstjänster med mer än 170 000 kunder i 37 länder på fem kontinenter. Iron Mountain är börsnoterat på NYSE under namnet IRM," och är ett S&P 500-företag samt medlem av Fortune 1000 (aktuell ranking: 649). Organisationer i alla större branscher, och i alla storlekar – inklusive mer än 94 % av alla FORTUNE 1000-företag – förlitar sig på Iron Mountain som deras partner inom informationshantering.
 
Med en omsättning på 3,0 miljarder USD 2015 och den bredaste serviceplattformen, som erbjuder tjänster på de flesta globala marknaderna, är Iron Mountain en pålitlig partner för lagrings- och informationshanteringstjänster världen över. Herman Knaust visade stor framsynthet när han 1952 sade "Denna verksamhet kommer att växa som svampar ur jorden…"