Datacenter

Northern Virginia Data Center

Datacenter

  1. Home
  2. Datacenter

HÅLLBAR IT I SÄKRA DATACENTER

Vi hjälper organisationer att uppnå en framgångsrik IT-lösning genom att tillhandahålla säkra och kompatibla datacenter som erbjuder en enkel åtkomst till de IT-tjänster du behöver.

Utöka ditt teams kapacitet med en komplett serie av datacentertjänster som inkluderar alltifrån migrering av datacenter till installation.
VARFÖR SKA DU VÄLJA IRON MOUNTAINS DATACENTER TJÄNSTER?BEVISAT TRACK RECORD

Sedan 1951, har Iron Mountain varit en betrodd vårdnadshavare för mer än 225 000 kunder inklusive 95% av Fortune 1000. Ända sedan 1980-talet har världens mest reglerade organisationer och marknader förlitat sig på oss och våra datacenter.

RISKMINIMERING

Minska riskerna med att ha ett eget datacenter genom att välja Iron Mountains säkra samlokaliseringstjänster. Erhåll ett omfattande stöd vad gäller regelefterlevnad och säkerhet.

OPERATIONELL EFFEKTIVITET

Effektivisera din digitala transformation genom att utnyttja den mest logiska platsen för hybrid IT - Iron Mountains Data Center. Få enkel åtkomst till moln-, telekom- och IT- tjänsteleverantörer. Fjärrhantering blir lättare och mer effektivt med vår enkla programvara.

On-demand

Oavsett om det är planerat eller icke planerat kan du vara säker på att vårt team av certifierade ingenjörer och tekniker står redo för att hjälpa dig dygnet runt om du behöver dem. Antingen sker faktureringen som en engångsprojektkostnad eller konfigurerad som en kontrakterad återkommande utgift.

Pålitlig

Varje teammedlem som arbetar med våra datacentertjänster genomgår en grundlig bakgrundskontroll samt erhåller och upprätthåller ett brett utbud av tekniska certifieringar. Utöver våra kunskaper och förmågor gällande tjänsten, värdesätter och prioriterar vi även relationen med ditt team på en ytterst hög nivå.KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden