Overview three people looking at computer

DIGITAL KONVERTERING OCH HANTERING

 1. Home
 2. Digitalisering
 3. Digital konvertering och hantering

SKANNING OCH DIGITALISERING

Att skanna 100% av dina dokument är sällan en praktisk eller kostnadseffektiv strategi. Det är därför vi erbjuder behovsanpassad skanning där du bara betalar för det du använder. De mest använda dokumenten skannas för omedelbar tillgänglighet medan de dokument som inte används lika ofta skannas efter behov. Det resulterar i att du minimerar dina konverteringskostnader samtidigt som det uppfyller dina specifika krav på åtkomst och snabb tillgänglighet.

Intelligent skanning

Iron Mountain kan hjälpa ditt företag att effektivisera förvaringen, tillgängligheten och hanteringen av er information samt reducera kostnaderna.

Vi kan:

 • Skanna och digitalisera ny information
 • Digitalisera befintliga pappersdokument
 • Arkivera för maximal säkerhet och tillgänglighet

Hantering av den digitala övergången

Vi erbjuder:

 • Volymskanning av arkiverade dokument
 • Skanning med leverans samma dag av nya dokument som en del i ditt arbetsflöde
 • Skanning på begäran av pappersdokument som redan förvaras hos oss
 • OCR tolkning – Vår programvara för optisk teckentolkning kan automatiskt extrahera önskade uppgifter från formulär, inklusive streckkoder och handskriven text
 • Implementerade best practice processer för bästa informationssäkerhet, tillgänglighet och efterlevnad av lagar och regelverk.

business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden