Backfile conversion - man using iPad

Skanning

Upptäck och maximera värdet från dina lokalt lagrade pappersdokument

DET ÄR PÅ TIDEN ATT DIGITALISERA DIN VERKSAMHET

Vi hjälper dig att skapa en snabb och effektiv process för att konvertera dina pappersdokument till ett digitalt format. Detta gör det enklare för dig att komma åt de dokument du behöver samt minskar dina lagringskostnader. Backloggskanning kan hjälpa dig att:

  • Erhålla värdefull data och insikter från dina gamla dokument för att fatta bättre affärsbeslut
  • Få tillgång till dina viktiga uppgifter digitalt utan att behöva utsätta originalversionen för slitage eller förlust

Vi på Iron Mountain har stor erfarenhet att utföra backloggskanningprojekt där vi tar ett helhetsansvar och utför exempelvis hämtning, skanning, bildleverans och arkivering. Många av våra kunder väljer ofta i ett första skede att skanna in sitt historiska material för att sedan gå över till en löpande skanningprocess som vi hanterar.

 

VARFÖR IRON MOUNTAIN?

  • Vi kan länka samman de fysiska dokumentet med den digitala kopian som du erhåller
  • Dra fördel av vår expertis, våra säkra processer och våra toppmoderna anläggningar
  • Vi har 20+ års erfarenhet av skanning, indexering och klassificering
  • Med vår breda tjänsteportfölj kan du minimera antalet leverantörer du arbetar med

TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

Skanning av dokument

Vi skannar och indexerar dina dokument

Iron Mountain InSight® Enterprise Edition

Maximera potentialen av din information
image on demand highlight - iron mountain employee scanning document

Image On Demand

Vi skannar dina dokument efter behov
Digital - man pressing icon

Automatisera Arbetsflöden

Automatisera och effektivisera dina arbetsflöden

RELATERAT INNEHÅLL

Premium Content Produktblad och Broschyrer Secure Business Storage and Delivery

Secure Business Storage and Delivery

Läs mer

Premium Content Produktblad och Broschyrer Iron Mountain® Digital Posthanteringstjänst

Iron Mountain® Digital Posthanteringstjänst

Läs mer

Premium Content Produktblad och Broschyrer Iron Mountain InSight®

Iron Mountain InSight®

Läs mer

business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden