iron cloud back up banner - a building in boston

IRON CLOUDS BACKUPLÖSNINGAR

Du kan känna dig lugn och trygg när du vet att all din data är säkerhetskopierad i molnet och snabbt kan hämtas när du behöver den.

Iron cloud datahantering

  1. Home
  2. Digitalisering
  3. Iron cloud datahantering
  4. Iron Clouds backuplösningar

Iron CloudTM backuplösning

Vi är en säker och pålitlig samarbetspartner som skyddar, bevarar och hanterar dina datatillgångar för att säkra dess tidigare, nuvarande och framtida värde.

Du är underbemannad, har bristande resurser och upplever en ständig press att få allt att fungera medan du hjälper organisationen att uppnå nya affärsmål. Datamängden överstiger snart lagringskapaciteten, och datan är mer komplex och varierande än någonsin. Molnet har gjort att företag kan modernisera sin IT verksamhet och bli mer effektiva. Organisationer behöver flexibla och skalbara lösningar för lagringskapacitet med obruten kryptering och motståndskraft för att säkra verksamhetskritiska tillgångar, datakontroll och regelefterlevnad. Det är nu viktigare än någonsin att använda en pålitlig backuplösning i molnet.

Iron Clouds databackuptjänster tillhandahåller det överlägset bästa dataskyddet och en motståndskraftig, säker miljö som gör att verksamheten kan bedrivas friktionsfritt – till en förutsägbar kostnad. Du kan ha en flexibel lösning som hanterar processerna för backup och återhämtning av affärskritisk data och system, vilket gör att dina medarbetare istället kan fokusera på er kärnverksamhet. Ytterligare en fördel är att ert data arkiveras i våra starkt säkerhetsanpassade och regelenliga informationscenter.

Iron Mountain Iron Cloud

BACKUP OCH REPLIKERING MED IRON CLOUD

icon cloud backup blue

Automatisk backup av högsta klass som ger enkel, snabb och pålitlig datahämtning.
icon lightbulb blue

Dataskydd och en säkrare miljö som gör att din verksamhet kan känna sig säker och trygg.
icon server blue

Förenkla för dina medarbetare genom att ersätta manuella och komplicerade dagliga säkerhetskopieringar med en automatiserad tjänst för dataserver backup som ger enkel, snabb och pålitlig datahämtning.
money

Skalbar, kostnadseffektiv modell där du bara betalar för det du använder.
icon tech escrow blue

Lita på att du kan hitta det data du behöver när du behöver det och reducera tiden din verksamhet ligger nere – företagets fortsätta verksamhet hänger på det.
icon tape vaulting blue

Kopiera den senaste backupen från Iron Mountains® Iron Cloud™ till ett data backupband och arkivera den viktiga kopian offsite och offline i ett säkert, klimatkontrollerat valv.

DATAREPLIKERING MED IRON CLOUD

Iron Clouds datareplikeringstjänst är en kostnadseffektiv, molnbaserad datareplikering till ett av Iron Mountains säkra datacenter. Den här lösningen använder säker och pålitlig höghastighetsuppkoppling för att replikera data offsite så att den är skyddad men ändå tillgänglig för snabb och effektiv återhämtning. Samtidigt reduceras kostnaderna förknippade med föråldrade backupsystem.

Iron Clouds datareplikering ger ett komplett skydd av affärskritisk data genom att replikera den offsite till ett av Iron Mountains säkra datacenter. Datan finns tillgänglig för snabb, effektiv återhämtning vid behov. Dra nytta av Iron Mountains nivåanpassade databandförvaring för arkivering och långsiktiga lagringsbehov.

REDUCERA TIDEN FÖR DATA ÅTERHÄMTNING

Iron Clouds diskbaserade backup för datareplikering ger en snabbare återställning. Du startar processen vid en återställningspunkt som ligger nära realtid, vilket gör att ditt företags affärskritiska data och systemapplikationer kan uppfylla högre krav på RPO (Recovery Point Objective), det vill säga hur färskt data man kan återläsa och RTO (Recovery Time Objective), hur lång tid det tar att komma tillbaka i drift.

REDUCERA KOSTNADER OCH FÖRENKLA BACKUP OCH ÅTERSTÄLLNINGSPROCESSEN

Vår prisstrukturen för våra molntjänster är volymbaserad, så att du enkelt kan förutse kostnaden på löpande basis. Dessutom är det skalbart, vilket gör att du kan expandera utan extra kapitalinvesteringar. Du kan också eliminera infrastruktur som bygger på onsite-arkivering av band, samtidigt som du drar nytta av de kostnadsmässiga fördelarna av att bandarkivering.

MINIMERA SÄKERHETSRISKERNA

Med Iron Mountains databandsutlåningstjänst får du en kopia på din data som arkiveras på säkert sätt, offline och offsite, isolerat från säkerhetsrisker och oavsiktlig skada.

IRON CLOUDS BACKUPTJÄNSTER FÖR PC

ELIMINERA RISKEN FÖR DATAFÖRLUSTER PÅ PC OCH LAPTOP MED EN AUTOMATISK, SÄKER OCH PÅLITLIG TJÄNST FÖR MOLNBACKUP

Verksamheten står på spel: Du behöver skydda den känsliga information som lagras på PC, Mac® och laptop, särskilt de maskiner som befinner sig långt från datacentret. Du vill förhindra dataförluster, krishantering och smärtsamma återställningar som förbrukar värdefulla IT-resurser. Dataförluster, både på stationära och bärbara datorer, sänker produktiviteten och stjäl värdefull tid från IT-teamet som hade kunna användas till strategiska initiativ för att gynna verksamheten.

  • Iron Mountain erbjuder tjänster för säkerhetskopiering av känsligt och affärskritiskt data på stationära och bärbara datorer för bästa skydd och smidiga automatiserad processer för dina användare.
  • Förlita dig på att informationen i organisationens datorer säkerhetskopieras automatiskt med en enkel, säker och pålitlig lösning – samtidigt som ni snabbt kan återhämta vid behov.
  • Minimera utmaningen förknippad med data backup av stationära och bärbara datorer och reducera återställningstiden. Iron Mountains® ’s PC-backuptjänst underlättar ert dataskydd och möjliggör snabb återställning.
PC backup
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN