workflow automation contracts management banner - woman typing on laptop

AUTOMATISERA DIN KONTRAKTSHANTERING

Få kontroll över dina kontrakt genom hela dess livscykel

Automatisera dina affärsprocesser

  1. Home
  2. Digitala Lösningar
  3. Automatisera dina affärsprocesser
  4. Kontraktshantering

AUTOMATISERAD KONTRAKTSHANTERING

Få kontroll på hela livscykeln för dina kontrakt genom att automatisera kontraktshanteringen. En automatiserad kontraktshantering möjliggör att du kan:

  • Centralisera hanteringen av dina kontrakt och kontrollera vem som har åtkomst till dem.
  • Spåra vad som ändrats, när och av vem (audit trail)
  • Skicka automatiska påminnelser när det är dags att förnya utgående kontrakt

Automatisering av din kontraktshantering snabbar upp dina processer. Det skapar en strömlinjeformad process för samarbete som säkerställer att den som initierar nya kontrakt, eller arbetar med att utveckla kontrakt, alltid använder det aktuella dokumentet och informationen.

Hyland for Contracts Management with this Solution Brief First Page | Iron Mountain

Lär dig mer om att automatisera processerna för kontraktshantering med hjälp av denna kortfattade beskrivning.

Ladda ned en Kortfattad Beskrivning

FLER TJÄNSTER FÖR AUTOMATISERING AV AFFÄRSPROCESSER

worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

Leverantörsskulder

workflow automation digital mailroom highlight - three people looking at computer screen

Digital dokumenthantering

Human Resources

LÄR DIG MER OM ARBETSFLÖDES AUTOMATISERING
FÖR KONTRAKTSHANTERING

Spåra och kontrollera hela kontraktslivscykeln