BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

industries jpg

BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

  1. Home
  2. Branschspecifika lösningar
Industries - Healthcare services banner - technician reviewing medical imagery

Hälsa såväl som sjukvård

Hantera klinisk såväl som företagsinformation genom hela dess livscykel för en smidigare övergång till värdebaserad vård.
Industries banking highlight - a bank vault

Finansiella tjänster

Öka effektiviteten samtidigt som ni hanterar regler och sekretesskrav under ständig förändring
industries energy highlight - power highlines

Energi

Optimera er dokument- och informationshantering och skydda och bevara resultatet från era kärnborrningar.
industries retail highlight - scanning credit card

Detaljhandel

Använd dina affärsutrymmen till mer inkomstgenerande aktiviteter och njut av friheten att kunna fokusera på dina kunder.
industries life sciences highlight - scientist looking at a modeluclar model

Läkemedel och life sciences

Följ de branschspecifika regler och krav som finns, förse dig med viktig insikt som gynnar innovationen och säkerställ att ditt företags immateriella rättigheter är i säkert förvar.
industries - law firms - four people in suits smiling

Advokatbyråer

Förenkla administrationen och sänk kostnaden för er informationshantering.
Public Sector Highlight

Lösningar för den offentliga sektorn

Vänd dig till Iron Mountain, en säker och pålitlig samarbetspartner inom den offentliga sektorn
Small Business Solutions- A small SMB customer

Backup & datahantering för små företag

Optimera användingen av era kontorsutrymmen och öka dokumentsäkerheten.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden