LÖSNINGAR FÖR DOKUMENT- OCH INFORMATIONSHANTERING INOM ENERGIBRANSCHEN

energy banner - power highlines

LÖSNINGAR FÖR DOKUMENT- OCH INFORMATIONSHANTERING INOM ENERGIBRANSCHEN

  1. Home
  2. Branschspecifika lösningar
  3. Lösningar för hantering av energidata

OPTIMERA DIN DOKUMENT- OCH INFORMATIONSHANTERING

Energibranschen sitter på ett arv av stora mängder historiskt viktig data – dokument med flera decennier på nacken, i föråldrade format och förvarade på många olika ställen. Det är en utmaning att få fram användbart data i tid, framför allt om dokumenten ännu inte finns arkiverade elektroniskt.

IRON MOUNTAINS GEDIGNA ERFARENHET OCH HELTÄCKANDE LÖSNINGAR INOM ENERGIBRANSCHEN INNEBÄR:

  • Förbättrad synlighet, kontroll, skydd och tillgänglighet till din information
  • Optimerat värde av era investeringar med hjälp av våra elektroniksa arkiveringlösningar
  • Förbättrad hantering av information och möjlighet att aktivera informationsstyrning

TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

iron-mountain-storage-facilty-storage-warehouse-boxes-stacks

Arkivering av dokument och data media

Arkivera dina fysiska och elektroniska dokument, data mediaband och andra tillgångar på ett säkert sätt via våra offsite arkiveringslösningar och få snabb och enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår.
records digitization

Skanningstjänster

Konvertera fysisk och analog information och tillgångar till digitalt format och påskynda övergången till en fullt utvecklad digitaliserad verksamhet.
document shredding

Säker destruktion

Skydda varumärkets anseende och minimera riskerna.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden