Finansiella tjänster

Inom finanssektorn är det nödvändigt att kunna använda information och affärsdata på ett effektivt och strategiskt sätt. Vi är stolta över att agera tillförlitlig samarbetspartner till organisationer som tillhandahåller globala finansiella tjänster. Vi levererar heltäckande informationshantering som tillgängliggör data, uppnår regelefterlevnad med säkerheten som högsta prioritering.
Banking - Wheel | Iron Mountain

Finansiella tjänster

Inom finanssektorn är det nödvändigt att kunna använda information och affärsdata på ett effektivt och strategiskt sätt. Vi är stolta över att agera tillförlitlig samarbetspartner till organisationer som tillhandahåller globala finansiella tjänster. Vi levererar heltäckande informationshantering som tillgängliggör data, uppnår regelefterlevnad med säkerheten som högsta prioritering.
 1. Home
 2. Branschspecifika lösningar
 3. Finansiella tjänster

FÅR DINA KONKURRENTER UT STÖRRE VÄRDE AV SIN INFORMATION?

Er framgång är beroende av att ni maximerar värdet av er information. I takt med att konkurrensen, regelverket och informationstillväxten ökar, ökar också förväntningarna från era kunder och kraven på en väl fungerande informationshantering. Vår lösning för finansiella tjänster hjälper dig att hantera:

 • pappersdokument som bolån och testamenten
 • elektroniska dokument som konton och överföringar för detaljhandeln
 • kreditkonton och bankkonton information
 • underskrifter
 • HR data

Hur kan vår lösning för finansiella tjänster hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig att hantera information under hela dess livscykel, från att den skapas tills säker destruering. Vår integrerade lösning omfattar:

 • Offsite dokumenthantering och arkivering – använd era kontorsutrymmet på ett bättre sätt, öka säkerheten och skapa snabbare tillgång till dokumenten.
 • Skanning och digitalisering – få snabbare och säkrare åtkomst till informationen.
 • Databand backup – hjälper er att följa regelverket och ger heltäckande skydd av ert affärskritiska data.
 • Technology escrow och hantering av domännamn – för en bättre hantering av immateriella rättigheter.
 • Support från vår erfarna personal in nära samarbete med er för att hantera regelefterlevnad, arkivering och risker med målet att uppnå en effektiv och prisvärd informationshantering.

Varför ska du välja Iron Mountain?

Våra heltäckande strategier hjälper dig att övervinna alla era utmaningar inom informationshantering. Med lång erfarenhet av arkivering, skydd och återställning av information åt kunder inom den finansiella sektorn kan vi baserat på den branschspecifika kunskapen, leverera säkra och pålitliga lösningar.

Men lita inte bara på vad vi säger. Läs våra case studies:

 • Ta reda på hur en ledande aktör inom investering och finansiell rådgivning standardiserade sina processer och sparade pengar
 • Se hur ett ledande finansieringsinstitut i Nederländerna förbättrade deras arkivering och återsökningar.
 • Läs mer om hur en större bank drog nytta av skanning, arkivering och bearbetning av data
KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden