Lösningar och tjänster för Hälsa och Sjukvård

Healthcare Services- Two doctors in a conversation

Lösningar och tjänster för Hälsa och Sjukvård

  1. Home
  2. Branschspecifika lösningar
  3. Lösningar och tjänster för Hälsa och Sjukvård

HANTERA DIN KLINISKA INFORMATION ...

I en tid med komplicerade hälsovårdsrutiner och betalningsreformer under ständigt föränderliga regelverk, ökar oron avseende patientsäkerhet och kvalitet i takt med kraven på större insyn och öppenhet. Då kan det vara dags för nya strategier för att bidra till långsiktig framgång. Iron Mountain kan hjälpa dig att på ett strategiskt och säkert sätt hantera din kliniska information och annan viktig verksamhetsinformation under hela dess livscykel.

FLEXIBELT, SKALBART ...

Vår flexibla, skalbara lösningar för hantering av hälso- och sjukvårdsinformation gör att du kan minska kostnader och risker, påskynda övergången till elektroniska patientjournaler (EMR) och förenkla hanteringen av den alltmer digitala vårdmiljön.

BEVARA OCH SKYDDA ...

Oavsett om du använder våra funktioner för arkivering av fysiska journaler eller offsite alternativ för krypterad elektronisk information arkiverade i våra moderna informationscenter, kan du känna dig trygg med att vi hjälper dig att skydda och bevara din information långt in i framtiden.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden