DOKUMENT- & INFORMATIONSHANTERING FÖR ADVOKATBYRÅER

Säkerställ att era processer för dokument- och informationshantering och styrning följer verksamhetens strategiska prioriteringar och skapa konkurrensmässig fördel.
law-firms-banner-four-people-in-suits-smiling

DOKUMENT- & INFORMATIONSHANTERING FÖR ADVOKATBYRÅER

Säkerställ att era processer för dokument- och informationshantering och styrning följer verksamhetens strategiska prioriteringar och skapa konkurrensmässig fördel.
 1. Home
 2. Branschspecifika lösningar
 3. Dokument och informationshantering för advokatbyråer

MINSKA ER KONTORSYTA

Advokatbyråer upplever ofta ett stort behov av att skära ner på kostnader. Många byråer med kontor i dyra stadsdelar har ett behov att sänka lokalkostnaderna, som ofta utgör den näst största utgiften. Flytt till nya lokaler, renovering eller omförhandling av hyreskontrakt inbegriper också att man noggrant utvärderar behovet av lokalyta – och arkivutrymmen är ofta en god start.

GENOM ATT FLYTTA ARKIVINNEHAVET TILL EN OFFSITE LÖSNING OCH ANVÄNDA ARKIVUTRYMMET TILL ANNAT KAN DU:

 • Öka effektiviteten
 • Minska risker och förbättra åtkomsten till dokumenten
 • Göra om arkivutrymmet till gemensamma arbetsutrymmen

ANSVARSFULL GALLRING OCH DESTRUKTION AV JURIDISKA DOKUMENT

Gallring är en mycket viktig del av att hantera kostnader och risker och en central del av rutinerna för informationsstyrning hos advokatbyråer. Gallring av dokument har alltid ansetts som en stor utmaning, och med dagens överflöd av papper och datafiler – med tillhörande arkiveringskostnader – har den utmaningen blivit större än någonsin.

ANSVARSFULL GALLRING INNEBÄR:

 • Kostbesparingar
 • Riskminimering
 • Efterlevnad av regler och föreskrifter

DIGITALISERING

Många advokater arbetar på språng och behöver omedelbar tillgång till dokument och information. Genom att digitalisera dokument och använda sig av möjligheterna i molnet kan byrån öka effektiviteten och skala upp eller ned allt eftersom behov uppstår. När ni går över till ett digitalt arbetssätt kan ni fokusera på er kärnverksamhet och få större utbyte av era teknologiska investeringar.

DESSA TJÄNSTER HJÄLPER DIG ATT:

 • Göra verksamheten mer agil med bättre tillgång och informationsanvändning
 • Öka effektiviteten med hjälp av strömlinjeformade processer
 • Hantera informationstillväxten och skala upp eller ner allteftersom behov uppstår

TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

iron mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Arkivering av dokument och data media

Arkivera dina fysiska och elektroniska dokument, data mediaband och andra tillgångar på ett säkert sätt via våra offsite arkiveringslösningar och få snabb och enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår.
document shredding

Säker destruktion

Skydda varumärkets anseende och minimera riskerna.


records digitization

Skanningstjänster

Konvertera fysisk och analog information och tillgångar till digitalt format och påskynda övergången till en fullt utvecklad digitaliserad verksamhet.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden