LÖSNINGAR FÖR DETALJHANDELN

retail jpg

LÖSNINGAR FÖR DETALJHANDELN

  1. Home
  2. Branschspecifika lösningar
  3. Dokument & datahantering inom detaljhandeln

Vi koncentrerar oss på din datahantering så att du kan koncentrera dig på verksamheten

Iron Mountain förstår hur svårt det är att skydda och hantera information, särskilt för stora regionala eller nationella detaljhandelsorganisationer med många anläggningar och begränsade IT-resurser på butiksnivå. Vår gedigna erfarenhet och kunskap inom informationshantering hjälper dig att återta kontrollen över affärskritiskt data.

Skydd av känslig information, som anställdas personuppgifter, kundernas kreditkortsnummer eller pris- och lageruppgifter är något du inte ska behöva bekymra dig om varje dag. Iron Mountains erfarna personal erbjuder konsekvent implementering och tillförlitlig säkerhet som skyddar din verksamhet, din personal och dina kunder.

Vår expertkunskap inom detaljhandeln kan hjälpa dig att:

  • Säkerställa backup med minimala eller obefintliga störningar för IT-personalen
  • Minska risken för identitetsstöld
  • Skapa mycket pålitliga och kostnadseffektiva alternativ för backupband
  • Maximera affärsytan för inkomstgenererande aktiviteter med hjälp av offsite dokumentarkivering.

Vi erbjuder lösningar som hjälper dig att bättre kontrollera och skydda värdefull information. I nära samarbete med ditt team, analyserar våra pålitliga medarbetare dina branschspecifika behov och utvecklar strategier som tar hänsyn till framtida utmaningar samt levererar lösningar till alla era anläggningar, från butik- till ledningsgruppsnivå.

  • Skydda känslig eller konfidentiell information – exempelvis kundernas kreditkortsnummer, anställdas personuppgifter samt lagerupplysningar – genom kostnadseffektiva, automatiserade backuptjänster online för distribuerade servrar och PC, med krypterad backup, datavalv och snabb återställning online av förlorade eller skadade filer
  • Planera och implementera ett nationellt eller multianläggningsprogram för arkivering, tillgång och destruktion av dokument som följer företagets riktlinjer för arkivering.

Iron Mountain erbjuder dig personalresurser, processer och beprövad teknologi för att säkerställa en konsekvent implementering av en effektiv informationsstrategi över hela organisationen, vilket gör att din lokala personal kan koncentrera sig på det som betyder mest: era kunder. Kontakta gärna vår kundservice eller säljteam för mer information.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden