laptop on the desc

INFORMATIONSHANTERING

Hantera din information genom hela dess livscykel och håll dig ajour med både lokala och globala regelverk
  1. Home
  2. Informationshantering

TA KONTROLL ÖVER DAGENS KOMPLEXA INFORMATIONSLANDSKAP

Genom att skapa praktiska policys för din informationshantering, som är anpassade för att möta lokala och internationella lagkrav, kan du minska kostnader, komplexitet och risker under informationens hela livscykel. En informationshantering, anpassad för att möta lokala och internationella lagkrav, där du kan uppnå efterlevnad trots ständigt förändrade branschregler. Du får bättre kontroll över vilka som har tillgång till information och du säkerställer att policyer tillämpas i hela din organisation.

En effektiv informationshantering hjälper din organisation att:

  • Säkerställa regelefterlevnad inom din bransch
  • Reducera risken att förlora viktig information och dokument
  • Få ut maximalt värde av er samlade information genom att göra den tillgänglig i era affärsprocesser
  • Öka kontrollen över vilka som har tillgång till affärskritisk information
  • Möjliggöra Informationsstyrning genom hela dess livscykel


diagram

TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

woman holding tablet

Automatiserade gallringsrutiner

Håll era dokument policys uppdaterade med de senaste lokala och internationella bestämmelserna. Implementera sedan policys på ett sätt som gör att ni omedelbart kan tillämpa ändringar i regler och riktlinjer.
Advisory Services Meeting Between Three People | Iron Mountain

Rådgivningstjänst för informationsstyrning och gallring

Dra nytta av våra experter som hjälper dig att etablera ett program för att minska kostnaderna och komplexiteten med att hantera information under hela dess livscykel.
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden