tape and media destruction banner - media ready to be destroyed

SÄKER DESTRUKTION AV BAND OCH MEDIA

Destruera & återvinn IT-utrustning

SÄKER DESTRUKTION AV BAND OCH MEDIA

När du uppgraderar eller ersätter er teknologiska infrastruktur kommer du att behöva kassera några av era äldre IT tillångar. Det kan gälla backupband som inte längre behövs, föråldrade lagringsenheter som har ersatts eller kopiatorer som bytts ut mot nyare modeller. Dessa föråldrade IT tillgångar har en sak gemensamt; de innehåller alla konfidentiell företagsinformation som måste skyddas.

Du behöver en väl genomarbetad process med säkra rutiner för destruktion av föråldrad IT-utrustning. Utan en sådan process riskerar organisationen att drabbas av straffpåföljder, skadat anseende och/eller oavsiktlig spridning av konfidentiell företagsinformation. Men det stannar inte där. När du väl har destruerat den föråldrade IT-utrustningen behöver du också hitta ett miljövänligt sätt att göra dig av med elektronikavfallet för att säkerställa en ekovänlig destruktionsprocess.


TJÄNSTEN OMFATTAR:

  • Destruktion av många olika typer av media: CD, backupband, film, fotografier, ID brickor, diskar, röntgenbilder och bankkort.
  • Logistisk expertis och säkra kontroller och behörighetsprocesser.
  • Dokumenterade och kontrollerbara arbetsflöden.
  • Miljövänlig förbränningsprocess som omvandlar avfall till energi.
  • Projektbaserade uppdrag.
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden