HYLLARKIVERING
Underlätta hanteringen av era interna arkiv genom att dra nytta av Iron Mountains expertis.
Hyllarkivering- A shelf full of cardboard boxes

HYLLARKIVERING

Underlätta hanteringen av era interna arkiv genom att dra nytta av Iron Mountains expertis.
  1. Home
  2. Säker arkivering av information och dokument
  3. Arkivering av dokument och datamedia
  4. Hyllarkivering

UNDERLÄTTA HANTERINGEN AV ERA INTERNA ARKIV GENOM ATT DRA NYTTA AV IRON MOUNTAINS EXPERTIS, GEDIGNA ERFARENHET OCH INFRASTRUKTUR.

Du behöver regelbunden åtkomst till arkivhandlingar och dokument. Men den växande mängden dokument i det interna arkivet tar både värdefull tid och utrymme, är en belastning för personalen och gör att företaget riskerar att förlora information och bryta mot regler och föreskrifter.
Med Iron Mountains lösning för hyllarkivering kan ert fysiska arkiv återskapas i en säker offsite miljö. Oavsett om du väljer att flytta alla dina dokument eller bara några få kan du känna dig trygg med att dina filer arkiveras på specialtillverkade hyllor i vårt säkra informationscenter som uppfyller alla krav och föreskrifter. Dokumenten hanteras i enlighet med era arkivsystem och behov – och vår erfarna personal hämtar och återställer er information i samband med återsökningar.

HYLLARKIVERING - A shelf full of books

OFFSITE BETYDER INTE OFFLINE

Vår webbaserade kundportal, ReQuest web, förenklar er dokumenthantering och ger er tillgång till ert arkivmaterial online, där ni kan söka, spåra och hantera serviceförfrågningar. Med några få klick kan du söka igenom ert offsite arkivinnehav, lokalisera den information ni behöver för att besvara en intern eller extern förfrågan samt få den inskannas och levererad av våra säkerhetsgranskade och utbildade medarbetare. Du kan frigöra värdefulla resurser och lokalutrymmen genom att flytta ert arkivmaterial till Iron Mountain – utan att ge vika för överblicken över samt den snabba åtkomsten till era mest aktiva arkivhandlingar.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden