Iron Mountain Clean Start®

Se över era lokaler och arbetsplatser från kostsam förvaring och onödiga processer

clean-start-hero

Iron Mountain Clean Start®

Se över era lokaler och arbetsplatser från kostsam förvaring och onödiga processer

OPTIMERING OCH KOSTNADSEFFEKTIVISERING AV DIN VERKSAMHET BÖRJAR MED IRON MOUNTAIN CLEAN START®

Covid19 har lett till stora förändringar i hur vi arbetar på våra kontor och anläggningar. Som organisation är det härvid viktigt att kunna anpassa verksamheten och befintliga arbetssätt för att undvika onödiga kostnader.

Hur ser ni på ett besök från oss där vi tillsammans tittar på användningen av era lokaler idag? Målet är att finna möjligheter till besparingar i utrymme och lager, förenkling i ert sätt att arbeta och minska det dagliga bruset så att ni kan fokusera ännu mer på kärnverksamheten.

Vi erbjuder en kostnadsfri benchmarking och ger konkreta förbättringsförslag inom följande områden:

  • Dokument-och informationshantering
  •  Interna arkivbestånd i rum, såsom dokumentskåp, hyllor eller externa bestånd
  • Specifika branschlager som t ex: förvaring av referens-och vävnadsprover för läkemedelsbolag, beredskapslager, forskningsmaterial, geologiska prover och seismisk media, konstföremål, utrustning inom tele-och teknikbranschen, mobila utställningar med mera
  • Övriga tillgångar, produkter och föremål som behöver förvaring och hantering
  • Data backup, säker bandlagring i valv med bandbyten och rotation
  • Äldre IT-utrustning som kan återbrukas eller återvinnas
clean-start-highlight

För företag med:

Mer än 200 anställda

VI HJÄLPER ER ATT OPTIMERA OCH EFFEKTIVISERA ARBETSPLATSEN

Vid benchmarking-tillfället utvärderar vi alltifrån era nuvarande processer och arbetsflöden till förvaring-och arkivutrymmen för att ge tips och råd om hur ni på bästa sätt kan optimera och effektivisera olika delar av arbetsplatsen. Vi hjälper er att förenkla och/eller ta bort saker som görs mer ineffektivt hos er idag. Antingen genom att flytta och återsälja eller återvinna material och utrustning på ett säkert sätt eller genoma att förvara dessa saker åt er (i vårt säkra bergrum).

Vi säkerställer att de tillgångar som ni värnar mest om står skyddade från förlust, stöld och skador. Känn er trygga med att vi kan lagra de material eller gods som för närvarande kräver ett kostsamt och säker utrymme till förmånligare priser och i enlighet med rådande branschregler.

Kontroll får ni genom att materialet märks med streckkoder och registreras i vårt produktionssystem för spårbarhet. In- och utleveranser sköts via vår webbportal där era användare kan gå in för att se status på materialet samt beställa det dygnet runt enligt fasta leveranstider.

Vi finns här för att hjälpa de organisationer som vill hantera och lagra sitt material på ett ordentligt, säkert och regelrätt sätt utan att själva behöva sköta logistiken.