Intelligent content service platform – Iron Mountain InSight

Utvinn värdefull information och hantera enorma mängder data på några sekunder med Iron Mountain InSight. 
Man sitting at a table with tablet in hand

Intelligent content service platform – Iron Mountain InSight

Utvinn värdefull information och hantera enorma mängder data på några sekunder med Iron Mountain InSight. 
 1. Home
 2. Intelligent content service platform – Iron Mountain InSight

Datahantering och dataanalys med Iron Mountain InSight

I dagens samhälle producerar alla företag och organisationer dagligen mängder med information och data. Datan som är ostrukturerad och oklassificerad växer ständigt och är av sådan storlek att den inte längre är hanterbar för oss människor, så kallad Big data. Utan ett bra system för informationshantering och data analys kommer företaget inte kunna hantera datan och ni riskera att tappa värdefull information, och framförallt förlora tid ni lägger på att hitta data som kan hittas direkt med hjälp av AI och data analys.

Iron Mountain InSight är en Intelligent Content Service Platform som tagits fram i samarbete med Google. Med hjälp av maskininlärning (ML) och Artificiell Intelligens (AI) kan systemet hantera enorma mängder data från olika system. Iron Mountain InSight kan exempelvis analysera röster, bilder och videor, hitta mönster i ostrukturerad data och automatisera arbetsprocesser. Även om du själv har tillgång till all data kommer det ta oerhört lång tid för dig att hitta och analysera just den information som är relevant för dig. Iron Mountain InSight kan på några få sekunder utvinna värdefull data som sparar ditt företag både tid och pengar.

Se beskrivande video

Intelligent Content Services ger maximalt värde av din information

För att utvinna maximal potential och värde av er information behövs möjligheten att snabbt och enkelt kunna hämta och hantera data, oavsett var den finns och var du befinner dig. Det är här vår Intelligent Content Service Plattform Iron Mountain InSight kommer in i bilden. Den kan hantera och analysera alla typer av filformat såsom dokument, bilder, videor och data från många andra olika system.

Fördelar med digital data analys

 • Snabbare arbetsprocesser som resulterar i minskade kostnader
 • Ena fysisk och digital data när allt kan hanteras från en plats
 • Hantera och dela data i ett unikt användargränssnitt för InSight
 • Utvinn värdefull information ur Big data på några sekunder
 • Minska risken för mänskliga fel med ML och AI

Så här fungerar informationsförvaltning med Iron Mountain InSight

Iron Mountain InSight är framtagen tillsammans med Google och industrialiserar processen för datahantering och effektiviserar informationsstyrning. Den stödjer datainmatning från olika källor, både fysiska och digitala. När datan är inmatad klassificeras dokumenten efter sort och metadatan kategoriseras som en samling. Dokumenten och metadatan indexeras och samlas i ditt bibliotek där du kan söka efter mönster och trender samt använda dig av olika analysverktyg i det unika användargränssnittet.

Intelligent Content service plattformen använder sig av både visuell- och textklassificering för att öka noggrannheten av klassificeringen, så att du som användare snabbt får de analyser som behövs för att ta välinformerade affärsbeslut.

LÄR DIG MER OM HUR IRON MOUNTAIN INSIGHT KAN HJÄLPA DITT FÖRETAG

Iron Mountain Insight är vår molnbaserade Intelligent Content Service Platform som använder Maskininlärning och AI för att automatiskt klassificera, extrahera och berika fysiskt och digitalt innehåll. Plattformen möjliggör att du kan:

money

Utvinna värde:

Minska kostnaderna och komplexiteten som kommer med företags digitala informationshantering. På så vis kan du utvinna mer värde ur er datahantering.
A blue icon of a clock

Minska integreringsbördan:

Koppla ihop nästa generations teknologi för att hantera data med redan existerande program. Du får en modern och pålitlig lösning som kan hantera all typ av digital data.
icon lightbulb blue

Förbättra din affärsinformation:

Uppnå större effektivitet genom automatisering. Fånga, samla, klassificera och sök bland företagets data och gör viktiga dataanalyser på någon dag istället för månader.
Blue icon of a computer screen with files

Ena fysisk och digital data:

Med all fysisk och digital data på ett ställe kan ni snabbt få en god överblick och ta snabba, strategiska affärsbeslut. Automatisk ML/AI-klassificering utvinner värde och nya insikter ur din gömda data och gör den användbar.
Blue icon of a padlock

Aktivera informationsstyrning:

Minska riskerna genom att automatiskt tillämpa lagrings-,sekretess-och säkerhetspolicyer på er digitala information.

MED IRON MOUNTAIN INSIGHT, KAN DU GÖRA FÖLJANDE :

 • Ta in och bearbeta fysisk och digital information och förena metadata från interna och externa källor.
 • Avslöja tidigare osynliga samband mellan olika informationstillgångar.
 • Öka effektiviteten genom självlärande ML/AI-baserad bearbetning.
 • Visa och tolka information för att initiera lämpliga åtgärder.
 • Organisera stora volymer av data så att du kan få en god överblick över vad du har och få tillgång till informationen när du behöver den.
 • Går att konfigurera så att verktyget har en eller flera användare och konton.

Säker informations- och datahantering

På Iron Mountain tar vi informationssäkerhet på största allvar och lagrar därför all data säkert i molnet. Du bestämmer helt vilka som ska få tillgång till vad och behöver inte oroa dig för att obehöriga ska kunna läsa hemlig företagsinformation. Eftersom en stor del av datahanteringen sköts med ML och AI minskar risken för att personal ska göra fel, dessutom kommer datahantering och data analys kunna göras snabbare vilket resulterar i att informationen är aktuell och värdefull för dig.

UTFORSKA FÖRDELARNA MED ATT KOPPLA SAMMAN DINA ECM SYSTEM

ECM Connections and consolidations graphic
Ta del av en kortfattad beskrivning

En Intelligent Content service plattform som förenklar det dagliga arbetet

Digital informationsförvaltning förenklar det dagliga arbetet på många plan och skapar effektivare arbetsprocesser för alla organisationer. Iron Mountain InSight ger snabbare hantering av data och kan förbättra en rad vardagliga situationer i verksamheten. Nedan följer några exempel på hur plattformen med hjälp av AI, maskininlärning och data analys kan hjälpa företag att maximera värdet av sin information:

Försäkringsbolag jobbar ständigt med riskberäkningar och sannolikheter, men när det blir för mycket data att hantera kan försäkringsbolagen inte längre räkna ut detta själva. InSight hittar snabbt väsentlig information i Big data och kan exempelvis räkna ut riskerna för att något ska ske baserat på historiska händelser. Systemet kan även räkna ut sannolikheten för hur mycket skadestånd som ska betalas ut om något inträffar – värdefull information för ett försäkringsbolag.

Med Iron Mountain Insight kan du utnyttja AI och maskininlärning (ML) i försäkringsprocesser för att få goda insikter, effektivisera samt förbättra säkerheten i processerna.

FÖR DIG SOM ARBETAR INOM FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
 • Analysera och lokalisera dokument och information i många olika datatyper, vilket exempelvis kan identifiera indikationer om bedrägeri.
 • Kunskap om innehåll mot specifika klausuler i kundpolicyn för att förstå risker och policyhantering.
 • Minska tiden som ni som försäkringsbolag lägger på att söka efter information i fysiska och digitala dokument. Detta förbättrar produktiviteten och noggrannheten i er informationshantering.
 • Utnyttja data analyser för att identifiera möjligheter för din organisation att sälja egna försäkringsprodukter proaktivt
Contract signing

Försäkring

Låt AI hjälpa till med digitalisering och indexering av all din data för bättre sökresultat och för att finna mönster som är svåra att identifiera.

Med hjälp av Iron Mountain InSight kan du maximera värdet av företagets visuella tillgångar, inklusive skannade pappersfiler och ostrukturerad visuell data såsom drönare, tryckmätare, eller annan internetuppkopplad utrustning. Detta tack vare machine learning. På bara några minuter kan du söka och inspektera miljontals visuella tillgångar som är tillgängliga för dig i ett användarvänligt gränssnitt.

FÖR DIG INOM ENERGIBRANSCHEN MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
 • Identifiera och använd allt innehåll associerat till specifika geografiska platser samt de tillgångar som hör till platsen för att få en värdering av tillgångarna.
 • Identifiera och förhindra informationstillgångar som potentiellt utgör en risk för din organisation.
 • Identifiera och sammanställ seismiska bilder, geospatial analyser, kontrakt och andra dokument för att ta kvalificerade och databaserade beslut.

Iron Mountain InSight är en idealistisk lösning för geologer, geografer och analytiker som vill överväga varje detalj in i det minsta när det kommer till viktiga beslut.

industries energy highlight - power highlines

Energi

Optimera dina arkiv- och informationshanterings program, samt skydda och bevara dina borrkärnor.

Iron Mountain InSight gör det möjligt inom media och underhållningsindustrin att organisera, söka och hitta data i ett intuitivt gränssnitt. Du kan digitalisera och hantera dina media-och underhållningstillgångar. Med systemets erfarenhet av lagring av media tillgångar klassificeras sedan tillgångarna efter typ och organiseras med hjälp av metadata. Allt blir enkelt och hanterbart för dig!

FÖR DIG INOM MEDIA OCH UNDERHÅLLNINGSBRANSCHEN MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
 • Använd processautomatisering för att identifiera medietillgångar, såsom fotografier, video och film. Hitta den mest relevanta informationen på bara några minuter.
 • Skydda ditt varumärke genom att hitta upphovsrättsinnehåll och eventuella överträdelser inom loppet av några minuter.
 • Segmentera ditt innehåll effektivt efter standard- eller HD-kvalitet.
 • Integrera befintliga förvar med extern metadata för att kunna söka efter allt på ett och samma ställe.
 • Hitta matchande klipp mellan redigerad film och originalfilm.
 • Identifiera kändisar och associerade logotyper i deras närhet inom minuter istället för timmar.
industries entertainment highlight - reels of film

Media & Underhållningstjänster

Skydda dina mest dyrbara tillgångar och gör dem tillgängliga för framtida generationer.

Banker och långivare hanterar data och dokument i olika former dagligen. Trots att många delar av låneprocessen blivit onlinebaserade på senare år är det fortfarande mycket som hanteras i form av pappersdokument. Iron Mountain InSight gör det möjligt att samla och sköta all datahantering på ett ställe med hjälp av automatisering. InSight kan snabbt se till att alla blanketter och filer är med och säkerställa att dessa följer alla lagstadgade regler och bestämmelser.

ANVÄNDNING AV DATATYPER SPECIFIKT LAGRAD AV LÅNEBRANSCHEN, SÅSOM LÅNEDOKUMENT, LÅNEPAKET, KALKYLBLADSDATA OCH EXTERNA DATAKÄLLOR. IRON MOUNTAIN INSIGHT MÖJLIGGÖR FÖLJANDE FÖR DIG:
 • Automatisera lånefiler för att säkerställa dess noggrannhet samt överensstämmelse med lagstadgade krav. Detta gör det även möjligt för dig att säkerställa att alla lån och dokument finns, är korrekt signerade samt att inga obligatoriska fält lämnats tomma. Vår Intelligent Content Service Platform tillhandahåller även inbyggda inkonsekvenskontroller, vilket innebär att den till exempel känner av om ett felaktigt personnummer registrerats för en lånesökande.
 • Bedöm samtyckes- och diversifieringskrav och analysera marknadstrender för att upptäcka möjligheter utifrån region, sökandens inkomstnivåer eller lånetyper etc.
 • Underlätta lånets ursprung och återsälj affärsprocesser samtidigt som allt innehåll läggs under en konsekvent informationsstyrningspolicy.
Industries banking highlight - a bank vault

Bank & Lån

Öka effektiviteten samtidigt som du hanterar förändrade krav på finansiella tjänster och sekretess.

Kontraktshantering är en väsentlig del i alla företag, oavsett om det avser försäljningsavtal med kunder, köpeavtal med leverantörer, sekretessavtal som skyddar IP eller anställningsavtal för hantering av din personal. Om dessa avtal hanteras felaktigt kan det leda till minskade vinster, låg produktivitet och fördärvade affärsrelationer. Att kunna analysera kontrakt är en grundläggande förutsättning för att kunna ge råd till företag som hanterar risker, interagerar med kunder eller står inför att hantera ett problem med dataintrång.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan Iron Mountain InSight automatiskt klassificera dina dokument och extrahera metadata från dem. Genom att addera struktur till det ostrukturerade innehållet kan du få tillgång till affärsinsikter, datastyrning och en kraftfull visuell sökning som gör processen att hitta dokument och specifik information i dem snabbare och mer exakt.

FÖR DIG SOM ARBETAR MED KONTRAKTSHANTERING MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
 • Genom att digitalisera informationen i dina kontrakt kan du enkelt söka och analysera dem. Detta möjliggör även att du kan hantera risker och ge korrekt rådgivning till dina kunder.
 • Förbättra dina affärsbeslut och processer genom att tillämpa data analys på digitalt tillgängliga och sökbara datalager.
 • Minska risken för dataintrång och dataförluster samtidigt som du förbättrar automatiserade manuella arbetsflöden.
A photo of three people seated at a table in a business meeting

Kontrakt

Granska hela din kontraktsdatabas och hantera risker, samtidigt som du säkerställer en konsekvent tillsyn och noggrannhet av dina kontrakt.

Många verksamheter strävar idag efter att bli helt ”pappersfria”, men det är inte fullt möjligt när pappersbaserad post fortsätter att levereras till kontoren. Oftast är det medarbetarnas ansvar att hantera de stora mängderna post som inkommer varje månad.

Iron Mountains Digitala Posthanteringstjänst är en abonnemangsbaserad lösning som gör det möjligt för dig att eliminera papper som ankommer till ditt företag. Du kommer att kunna:

 • Enkelt och snabbt söka rätt på kritiska dokument från en central och säker plats
 • Förbättra samarbetet med godkända arbetsflödesfunktioner
 • Möjliggöra åtkomst till posten även för medarbetare som arbetar hemifrån
 • Hantera förutsägbara kostnader genom vår abonnemangstjänst.

Vi hjälper dig genom att omdirigera din post till våra säkra anläggningar. Därefter tar vårt expertteam emot, registrerar, sorterar och öppnar din inkommande fysiska post, skannar in och gör den digitalt tillgänglig i ditt eget eller vårt system. Som en del av skanningsförberedelserna kommer vi att samarbeta med dig för att avgöra vad du vill göra med skräp och felriktad post samt, bearbetning av returpost.

Iron Mountain skannar, indexerar och säkerställer en kvalitetskontroll för att uppfylla dina krav för dokumentkonvertering. Med hjälp av OCR-skanning (Optical Character Recognition) kan innehållet i dina dokument bli helt sökbart via text eller index samt göras tillgängligt i PDF-, TIFF-, Office-dokument och logotyper på mer än 50 språk. När din post är digitaliserad kan du förvara, söka efter och få åtkomst till den via vår Content Services Platform, Iron Mountain InSight®.

Med hjälp av metadata blir det enkelt och effektivt att söka efter och hitta kritisk information. Vi kommer att samarbeta med dig för att strömlinjeforma din postdistribution till enskilda eller grupperade digitala brevlådor. Användarrollerna i kombination med åtkomstregler för metadata, säkerställer att posten kan ses av rätt person. Ditt team kommer att få åtkomst till din digitaliserade post via webben och mobilen, vilket säkrar tidsenlig åtkomst vid distansarbete. Samarbetet är enkelt med versionerings- och kommentarsalternativ. Granskningsspårningsfunktionaliteten hjälper till att säkerställa överensstämmelse för processerna du arbetar med.

Iron mountain employee using digital mailroom service

Digital posthanteringstjänst

Du känner förmodligen till utmaningarna i samband med hanteringen av pappersbaserad information och hur detta påverkar dina medarbetares effektivitet samt din organisations informationssäkerhet, sekretess och efterlevnadskrav

Värdefull informationshantering med Iron Mountain

Iron Mountain är specialister på fysisk och digital informationshantering och tillsammans med Google kan vi erbjuda en Intelligent Content Service Platform för värdefull datahantering och informationsstyrning. Vi har även ett flertal andra tjänster för att hantera data som gör arbetsprocesserna effektivare, såsom Workflow Automation. Iron Mountain har förvarat och hanterat information sedan 1951 och vi är därför en av de säkraste och pålitligaste leverantörerna i branschen.

VILL DU VETA MER OM IRON MOUNTAIN INSIGHT OCH HUR DITT FÖRETAG KAN GYNNAS AV SNABBA OCH EFFEKTIVA DATA ANALYSER?

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med dina frågor och ärenden

business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med dina frågor och ärenden