Iron Mountain InSight® Enterprise Edition
Optimera din verksamhet med hjälp av vårt AI och maskininlärningssystem. Framtaget i samarbete med Google.
Iron Mountain InSight

Iron Mountain InSight® Enterprise Edition

Optimera din verksamhet med hjälp av vårt AI och maskininlärningssystem. Framtaget i samarbete med Google.
 1. Home
 2. Tjänster
 3. Iron Mountain InSight Enterprise Edition

Iron Mountain InSight® Enterprise Edition - MAXIMERA POTENTIALEN AV DIN INFORMATION

Många organisationer inser att det finns stor potential och ett stort värde i den information som innehas och ägs. Dock så har många problem med att förädla denna information då den ofta är osorterad och oklassificerad.

Det är där Iron Mountain kan erbjuda en lösning som är specialiserad för just detta behov.

Genom att kombinera Google cloud:s Maskininlärning (ML) och artificiella intelligens (AI) med Iron Mountains innehållsanalys, datahantering och expertis inom informationsstyrning kan du utvinna maximal potential ur din data samt upptäcka nya möjligheter till intäktskanaler och kostnadsbesparingar.

Se beskrivande video


Mjukvaran som är framtagen för detta härstammar ur ett samarbete med Google. Genom att kombinera Iron Mountains informationsanalysverktyg med Google Cloud:s Machine Learning (ML) och Artificial Intelligence (AI) funktioner kan vi erbjuda en tjänst som är specialiserad för bl.a.

 • Inmatning av fysisk och digital information med integrationsknytpunkter från interna och externa källor.
 • Analysera och klassificera handlingar gentemot ett överenskommet regelverk.
 • Öka effektiviteten hos kunders personalresurser genom självinlärande ML (maskininlärning) och AI (Artificiell intelligens).
 • Organisera och presentera stora mängder data och visuellt presentera detta för användarna. När informationen passerat igenom vårt analysverktyg kan vi leverera metadata och bilder enligt kundens önskemål.
 • När informationen passerat igenom vårt analysverktyg kan vi leverera metadata och bilder enligt kundens önskemål.

  Iron Mountain inSight Google Partner of the Year
  TVB Europe Best of Show Winner 2019

  LÄR DIG MER OM HUR IRON MOUNTAIN INSIGHT ENTERPRISE EDITION KAN HJÄLPA DITT FÖRETAG

  Iron Mountain Insight Enterprise Edition är en molnbaserad service platform som använder Maskininlärning och AI för att automatiskt klassificera, extrahera och berika fysiskt och digitalt innehåll. Plattformen möjliggör att du kan:

  money

  Utvinna värde:

  Tillämpa djupgående inlärning för att leverera högeffektiva resultat över ett brett spektra marknadssegment.
  A blue icon of a clock

  Minska integreringsbördan:

  En enda plattform utför bildbehandling genom ML / AI-klassificering och ger en kraftfull visualisering samt ML-baserade insikter utan att tid och resurser behövs för ett internt program.
  icon lightbulb blue

  Förbättra din affärsinformation:

  Uppnå större effektivitet och minska kostnaderna genom automatisering
  Blue icon of a computer screen with files

  Snabbt veta vad du har:

  Automatisk ML-baserad klassificering öppnar upp din mörka data och gör den användbar.
  Blue icon of a padlock

  Aktivera informationsstyrning:

  Minska risken genom att automatiskt tillämpa och anta lagrings-,sekretess-och säkerhetspolicyer.

  MED IRON MOUNTAIN INSIGHT ENTERPRISE EDITION, KAN DU:

  • Ta in och bearbeta fysisk och digital information och förena metadata från interna och externa källor.
  • Avslöja tidigare osynliga samband mellan olika informationstillgångar.
  • Öka effektiviteten genom självlärande ML/AI-baserad bearbetning.
  • Visa och tolka informationen för att initiera lämpliga åtgärder.
  • Organisera stora volymer av data så att du kan få en god överblick över vad du har och få tillgång till informationen när du behöver den.
  • Går att konfigurera så att verktyget har en eller flera användare och konton.


  LEARN HOW INSIGHT Enterprise Edition CAN HELP YOUR BUSINESS

  Med hjälp av Iron Mountain Insight Enterprise Edition kan analytiker utan särskild träning maximera värdet av företagets visuella tillgångar, inklusive skannade pappersfiler eller ostrukturerad visuell data såsom drönare, tryckmätare, eller annan internetuppkopplad utrustning med hjälp av machine learning.

  Kvaliteten på analyserna kan förbättras genom att matcha känd metadata och externa databaser till tillgångarna, så att de enkelt kan sökas baserat på en rad mätvärden, inklusive prospekteringsdatum, brunntyp, GPS-position m.m.

  Flexibiliteten i Iron Mountain Insight Enterprise Edition lösningen gör det möjligt för analytiker att söka och inspektera miljontals visuella tillgångar inom loppet av ett par minuter. Allt görs tillgängligt i ett enkelt gränssnitt.

  FÖR DIG INOM ENERGIBRANSCHEN MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
  • Identifiera och utnyttja allt innehåll associerat med specifika geografiska platser samt de tillgångar som hör till platsen för att få värderingen av tillgångarna
  • Identifiera och utnyttja allt innehåll associerat med specifika geografiska platser samt de tillgångar som hör till platsen för att få värderingen av tillgångarna
  • Identifiera tillgångar som potentiellt utgör en risk för din organisation och utveckla fingeravtryck av dessa tillgångar samt förutsägbara modeller.

  Iron Mountain Insight Enterprise Edition är en idealistisk lösning för geologer, geografer och analytiker villiga att överväga varje detalj när det kommer till viktiga beslut.

  industries energy highlight - power highlines

  Energi

  Optimera dina arkiv- och informationshanterings program, samt skydda och bevara dina borrkärnor.

  Iron Mountain Insight Enterprise Edition gör det möjligt för användare inom media och underhållningsindustrin att organisera, söka och hitta de tillgångar de behöver genom ett intuitivt gränssnitt. Dagens företagsklimat kan skapa ekosystem av diverse system med mångfaldiga datatyper från olika källor.

  Med Iron Mountain Insight Enterprise Edition kan du digitalisera och hantera dina media-och underhållningstillgångar genom att klassificera dem efter typ och organisera dessa tillgångar med hjälp av metadata. Genom att utnyttja erfarenheten systemet har av lagring av media tillgångar, kommer Iron Mountain InSight Enterprise Edition klassifiera tillgångarna efter typ och tillhörande metadata.

  FÖR DIG INOM MEDIA OCH UNDERHÅLLNINGSBRANSCHEN MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
  • Använd processautomatisering för att identifiera medietillgångar, såsom fotografier, video och film. Hitta den mest relevanta informationen på bara några minuter.
  • Skydda ditt varumärke genom att hitta upphovsrättsinnehåll och eventuella överträdelser inom loppet av några minuter.
  • Segmentera ditt innehåll effektivt. Standard- eller HD-kvalité kan hittas fort.
  • Integrera befintliga förvar med extern metadata.
  • Finn liknande vinklar mellan redigerat- och originalklipp.
  • Identifiera kändisar och associerade logotyper i deras närhet inom minuter istället för timmar.
  industries entertainment highlight - reels of film

  Media & Underhållningstjänster

  Skydda dina mest dyrbara tillgångar och gör dem tillgängliga för framtida generationer.

  Lånefiler kan vara hundratals sidor långa och täcka ett flertal former, alltifrån köpare, långivare, inteckningstjänster, statliga och lokala myndigheter och annat.

  Även fast lånebranschen skiftat mycket av låneprocesserna till att bli onlinebaserad de senaste åren, är många former, särskilt de som kräver signatur med penna, fortfarande pappersdokument.

  När du granskar en lånefil för att undersöka om denna är komplett behöver du se till att varje blankett är inkluderad i lånefilen.

  ANVÄNDNING AV DATATYPER SPECIFIKT LAGRAD AV LÅNEBRANSCHEN, SÅSOM LÅNEDOKUMENT, LÅNEPAKET, KALKYLBLADSDATA OCH EXTERNA DATAKÄLLOR. IRON MOUNTAIN INSIGHT ENTERPRISE EDITION MÖJLIGGÖR FÖLJANDE FÖR DIG:
  • Automatisera lånefiler för att säkerställa dess noggrannhet samt överensstämmelse med lagstadgade krav. Det gör det även möjligt för dig att säkerställa att alla lån och dokument finns, är korrekt signerade samt att inga obligatoriska fält lämnats tomma. Plattformen tillhandahåller även inbyggda inkonsekvenskontroller, vilket menas med att den till exempel känner av om ett felaktigt personnummer registrerats för en lånesökande.
  • Bedöma efterlevnad och diversifieringskrav och analysera marknadstrender ur din portfölj och upptäcka möjligheter utifrån region, sökandens inkomstnivåer eller lånetyper etc.
  • Underlätta lånets ursprung och återsälj affärsprocesser samtidigt som allt innehåll läggs under en konsekvent informationsstyrningspolicy.
  Industries banking highlight - a bank vault

  Bank & Lån

  Öka effektiviteten samtidigt som du hanterar förändrade krav på finansiella tjänster och sekretess.

  Kontraktshantering är en väsentlig del i alla företag, oavsett om det avser försäljningsavtal med kunder, köpeavtal med leverantörer, sekretessavtal som skyddar IP eller anställningsavtal för hantering av din personal.

  Om dessa avtal hanteras felaktigt kan det leda till minskade vinster, låg produktivitet och skadade affärsrelationer. Kontrakt är också ofta fulla av skyldigheter med ett flertal ändringar. Att kunna analysera dessa kontrakt är en grundläggande förutsättning för att kunna ge råd till företag som hanterar risker, interagerar med kunder eller står inför att hantera ett problem med dataintrång.

  Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan Iron Mountain insight enterprise edition automatiskt klassificera dina dokument och extraherar metadata från dem. Genom att addera struktur till det ostrukturerade innehållet kan du få tillgång till affärsinsikter, datastyrning och en kraftfull visuell sökning som gör processen att hitta dokument och specifik information inom dem snabbare och mer exakt.

  FÖR DIG SOM ARBETAR MED KONTRAKTSHANTERING MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
  • Genom att digitalisera informationen i dina kontrakt kan du enkelt söka och analysera dem.  Detta möjliggör även att du kan hantera risker och ge en korrekt rådgivning till kunder.
  • Förbättra dina affärsbeslut och processer genom att tillämpa dataanalys på digitalt tillgängliga och sökbara datalager.
  • Minska risken för dataintrång och dataförluster samtidigt som du förbättrar automatiserade manuella arbetsflöden.
  A photo of three people seated at a table in a business meeting

  Kontrakt

  Granska hela din kontraktsdatabas och hantera risker, samtidigt som du säkerställer en konsekvent tillsyn och noggrannhet av dina kontrakt.

  Försäkringsbranschen samlar kontinuerligt in stora mängder data åt kunder, alltifrån fordringar, kontrakt, underskrifter och mycket mer. Försäkringsbolagen står inför många utmaningar när det gäller att veta hur man ska utnyttja och strukturera alla dessa uppgifter. Som tur är kan artificiell intelligens (AI) hjälpa till med digitalisering och indexering av all denna information för att tillhandahålla bättre sökresultat samt finna mönster som annars är svåra att hitta.

  Med Iron Mountain Insight® kan försäkringsgivare utnyttja AI och maskininlärning (ML) i dess försäkringsprocesser för att erhålla goda insikter, effektivisera samt förbättra säkerheten i dessa processer.

  FÖR DIG SOM ARBETAR INOM FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN MÖJLIGGÖR LÖSNINGEN FÖLJANDE:
  • Analysera och lokalisera dokument i många olika datatyper vilket kan exempelvis identifiera indikationer om bedrägeri.
  • Kunskap om innehåll mot specifika klausuler i kundpolicyn för att förstå risker och policyhantering.
  • Minska tiden som försäkringsbolag lägger på att söka efter information i fysiska och digitala dokument, vilket förbättrar produktiviteten och noggrannheten.
  • Utnyttja analyser för att identifiera möjligheter för organisationen att sälja sina egna försäkringsprodukter proaktivt.
  Contract signing

  Försäkring

  Låt AI hjälpa till med digitalisering och indexering av all din data för bättre sökresultat och för att finna mönster som är svåra att identifiera.

  KONTAKTA IRON MOUNTAIN

  Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med dina frågor och ärenden

  business women

  KONTAKTA IRON MOUNTAIN

  Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med dina frågor och ärenden