RÅDGIVNINGSTJÄNST FÖR INFORMATIONSSTYRNING OCH GALLRING

Vi har över 100 experter på informationsstyrning som är redo att hjälpa dig att ta kontroll över din informationshantering
Advisory Services Banner - business meeting between three people

RÅDGIVNINGSTJÄNST FÖR INFORMATIONSSTYRNING OCH GALLRING

Vi har över 100 experter på informationsstyrning som är redo att hjälpa dig att ta kontroll över din informationshantering
  1. Home
  2. Rådgivningstjänst för informationsstyrning och gallring

Iron Mountains rådgivningstjänst kombinerar en banbrytande teknikplattform med djup expertis och bred erfarenhet. Rådgivningstjänsten tillhandahålls av ett team av experter på informationsstyrning som specifikt ägnar sig åt frågor rörande lokal och internationell regelefterlevnad samt riskhantering.

Våra experter kan arbeta med dig för att granska, förbättra eller påskynda:

  • Arkiveringsregler samt gallringspolicys
  • Policy och övergripande Informationsstyrning
  • Policy för utveckling och förbättringar
  • Klassificering av innehåll
  • Metadataapplicering

Våra informationsstyrningsexperter har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla holistiska kundlösningar. Utifrån dina specifika behov skapar våra experter en detaljerad projektplan med tillhörande tidtabell för införande. Våra experter är alltifrån advokater och jurister till revisorer och biblioteksforskare.

PROGRAM FÖR INFORMATIONSSTYRNING

Att skapa en referensram för programmet är avgörande för att få det att växa, samtidigt som de ger en möjlighet att kunna påvisa mätbara förbättringar. Våra informationsstyrningsexperter kommer att utvärdera ditt program på ett metodiskt sätt. De utvärderar alltifrån organisation, policyer till arbetsprocesser samtidigt som de gör en ingående analys av er samlade information.

PAKETERADE TJÄNSTER FÖR ATT UTVECKLA DITT FÖRETAGS INFORMATIONSSTYRNING

Paketerade tjänster för informationsstyrning är nästa steg för att ta din informationsstyrning till nästa steg. När du väl fått en solid förståelse av det aktuella läget kan våra experter hjälpa dig att skapa och införa en mer robust vision för informationsstyrning.

Våra experter kommer att arbeta med dig för att utveckla de två mest grundläggande aspekterna av din informationsstyrning:

En tvärfunktionell informationsstyrningsstruktur, inklusive en styrkommitté; samt delta i framtagandet av informationsstyrningspolicyer för hela företaget.

INNEHÅLLSKLASSIFICERINGSTJÄNST

Innehållsklassificering är en viktig aspekt av att hantera information under hela dess livscykel. Du måste vara medveten om vilken information du har lagrat, i vilket format, samt vart i organisationen för att korrekt kunna kartlägga och dokumentera allt i era dokumentpolicys.

Med hjälp av Iron Mountains databas för klassificering kan vi hjälpa dig att hitta redundant samt föråldrad information som kan raderas.

Advisory Services Info Governance - book icon

Hantering av lagringspolicy

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden