Arkivering
Bevara och skydda dina dokument i vårt toppsäkra informationscenter som uppfyller alla regler och föreskrifter.
Arkivering - A cabinet of files

Arkivering

Bevara och skydda dina dokument i vårt toppsäkra informationscenter som uppfyller alla regler och föreskrifter.
  1. Home
  2. Tjänster
  3. Arkivering

LITA PÅ VÅRA ERFARNA MEDARBETARE INOM DOKUMENT- OCH INFORMATIONSHANTERING

Dokument och information utgör livsnerven i organisationen. Det är otroligt viktigt att hantera och skydda dessa värdefulla tillgångar på rätt sätt.

I nära samarbete med våra kunder hjälper vi dem att identifiera dokument som kan arkiveras i vår säkra offsite informationscenter, där informationen märks och spåras med hjälp av vår effektiva RFID-teknologi. Informationen görs även tillgänglig via vår webbaserade kundportal ReQuest® Web, där du snabbt och enkelt kan få tillgång till er information.

Garanterat säkra anläggningar

Iron Mountains informationscenter uppnår de allra högsta kraven på:

  • Säkerhet. Säkerhets aspekten inkluderar konstruktionen, perimetrar, ingångar, inre skydd och säkerhetsplanering.
  • Brandsäkerhet. Förebyggande åtgärder med bevisat brandsäker konstruktion och pålitlig vattentillförsel.
  • Miljökontroller. Omfattande kontroller av miljön så att dina dokument skyddas mot naturens element.

Konsekventa kontroller och behörighetsprocesser

Iron Mountain har utvecklat beprövade arbetsflöden för att leverera högsta nivå av säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom skyddar vår InControl®-lösning informationen medan den överförs med hjälp av patenterade säkerhetslösningar och spårning.

En samarbetspartner som du kan lita på

Iron Mountain följer stränga säkerhetsföreskrifter. Vi genomför rigorösa bakgrundskontroller av anställda och ger utbildning för att säkerställa att vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandard inom vår dokument- och informationshantering.

Offsite betyder inte offline

Vår webbaserade kundportal ReQuest Web innebär att alla dina kartonger och filer kan hanteras online som också innefattar sökbart data inför återsökningar, spårning och serviceförfrågningar. Med några få klick kan du söka igenom ditt offsite arkivinnehav, lokalisera den information ni behöver för att besvara en intern eller extern förfrågan samt få den inskannad och levererad av våra säkerhetsgranskade och utbildade medarbetare. Du kan frigöra värdefulla resurser och lokalutrymmen genom att flytta ditt arkivmaterial till Iron Mountain – utan att ge vika för överblicken över era informationstillgångar. Dessutom får du snabb tillgång till era mest aktiva handlingar med hjälp av vår hyllarkiveringslösning.


BEHOVSANPASSAD ARKIVERING

SPECIALISERAD ARKIVERING

Om du har särskilda arkiveringsbehov, exempelvis om du behöver bevara stora mängder dokument eller material under särskilda miljöbetingelser, hjälper Iron Mountain till med särskilt anpassad arkivering som uppfyller dina krav.

Där ingår:

  • Klimatkontrollerad arkivering av informationsmaterial som uppfyller specifika krav gällande miljö och relativ fuktighet.
  • Separata specifikt anpassade valv för film, magnetiska medier och olika typer av media.

Offsite Records Storage- A person opening an Iron Mountain carton

PROJEKTLÖSNINGAR

När det gäller att implementera engångs-, periodiska eller pågående projekt, hjälper Iron Mountains erfarna medarbetare till med den kunskap du behöver.

Projektteamet fungerar som en förlängning av din organisation och hanterar projekten från början till slut, så att dina medarbetare kan använda sin tid och sina resurser till annat.


Här följer några exempel på projekt som vi kan hjälpa till med:

FLYTT AV ARKIVINNEHAV

Iron Mountains erfarna medarbetare kan hjälpa till att gallra, packa och transportera kartonger och arkivhandlingar från din anläggning till Iron Mountains informationscenter. Vi kan packa dina dokument i Iron Mountains standardkartonger, kompletta med RFID-koder samt registrera och beskriva arkivinnehållet via våra förteckningstjänster som kan utföras på kartong- och/eller på pärmnivå.

FÖRTECKNING PÅ PÄRMNIVÅ

Vid behov kan Iron Mountains förteckningssteam förteckna pärmspecifika beskrivningar som hjälper dig att hantera ditt arkivinnehav på pärmnivå.

FÖRBEREDELSER AV KARTONGER INFÖR FLYTT

Vi kan gå igenom innehållet i era kartonger och via förteckning fånga relevant innehållsbeskrivning. Den informationen gör det lättare för dig att hitta de dokument du behöver, när du behöver dem.

KONSOLIDERING/FLYTT AV KONTOR

Ni kan optimera era lokaler genom att frigöra värdefulla arkivutrymmen som kan användas till annat. Iron Mountain kan hjälpa dig att identifiera de dokument som kan arkiveras i Iron Mountains säkra informationscenter.

HYLLARKIVERING

Utan regelbundna gallringar och flytt av inaktuella arkivhandlingar riskerar du att ditt arkivinnehav växer och blir för stort. Iron Mountains projektteam kan hjälpa dig att gallra så att ditt arkivinnehav förblir relevant.

INVENTERING AV ARKIV

Det är viktigt att veta vad du har i ditt arkiv ifall du skulle bli tvungen att lämna ut information i samband med en revision, rättstvist eller av andra skäl. Iron Mountains inventering och revisionstjänster tillhandahåller särskilda utrymmen i vårt informationscenter där granskningen kan genomföras. Förutom granskingsutrymme kan vi bistå med inventering av era kartonger, förberedelse av arkivfiler och support i materialhanteringen.

DOKUMENTRESTAURERING

Iron Mountain kan rengöra och restaurera informationstillgångar som har förstörts i katastrofer eller olyckor, av kontaminering, damm, mögel, vatten eller skadedjur.


Offsite Records Storage- A human chain

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden