Databandsbackup

Vi skyddar din affärskritiska företagsinformation på databand i våra säkra valv

Offsite Tape Vaulting banner tape collection

Databandsbackup

Vi skyddar din affärskritiska företagsinformation på databand i våra säkra valv

 1. Home
 2. Databandsbackup

TJÄNSTER FÖR DATABANDS BACKUP OCH OFFSITE ARKIVERING AV DATABAND

Om du skyddar din affärskritiska företagsinformation offsite och offline kan du känna dig trygg med att den kan hämtas när den behövs.

Din personal bör fokusera på de uppgifter som är viktiga för verksamheten. Men med en ökande mängd av affärskritisk information i behov av skydd och backup, tvingas du lägga tid och pengar på att hantera processen, all datamedia och de interna arkiveringsutrymmena.

Genom att flytta banden till en offsite arkiveringslösning i vår regi, tar vi hand om och skyddar din data. Med hjälp av vår erfarna personal, kontroller och behörighetsprocesser, teknologi och säkerhetsfokus, hjälper vi dig reducera tiden din verksamhet ligger nere innan ni kommer igång igen- det kan vara avgörande för din verksamhet.

Skydda och bevara ert företagsdata offsite – följ alla regler och föreskrifter samtidigt som datan förblir lätt tillgänglig

Att hantera konsekvenserna orsakade av hårdvarufel, mänskliga misstag, programvarufel, katastrofer och olyckor kan påverka produktiviteten. Men företagsdata måste säkerhetskopieras och, ännu viktigare, skyddas offsite så att den finns tillgänglig att återskapa.

Iron Mountains® tjänster för offsite arkivering av databand ger dig en heltäckande dataskyddslösning som inkluderar transport, arkivering, hantering och återsökning av data backup media från vår säkra offsite informationscenter.

Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att du ska kunna få igång din verksamhet igen om något oväntat händer. Våra strikta kontroller och behörighetsprocesser och säkra logistik säkerställer att din affärskritiska information är skyddad under transport och i våra arkiv. Eftersom din datamedia hanteras i enlighet med beprövade processer och bästa praxis kan du lita på att du kommer att hitta den information du behöver, så fort du får en intern eller extern förfrågan om data från ett visst band.


Lösningen omfattar:

KONSULTRÅDGIVNING GÄLLANDE OFFSITE ARKIVERING AV DATABAND

Kraven på företagen förändras ständigt allteftersom nya regler och föreskrifter publiceras, medan ditt företag måste säkerställa uppfyllnaden av dessa.

Det kan vara svårt att upprätthålla en pålitlig, väl fungerande och effektiv strategi för offsite arkivering som uppfyller de ständigt skiftande kraven. Iron Mountains konsultrådgivning för offsite arkivering ger dig inblick i bästa praxis för lagring av databand i anpassade datavalv.

Iron Mountain har ett pålitligt team av erfarna konsulter och rådgivare, som fokuserar på att hjälpa dig att ta reda på hur du bäst kan hantera kraven på dataskydd, katastrofberedskap och arkivering. Våra rådgivare bidrar med rekommendationer, bästa branschpraxis i nära samarbete med dig för att säkerställa att ditt företagsdata är säkert, hanteras rätt och i enlighet med befintliga regelverk.

Data arkivering är ett omfattande ansvar. Spara tid, pengar och utrymme genom att låta Iron Mountains experter hjälpa dig att förbättra din datalagringsprocess.

SecureSync® databandshantering

Hantera, sök, lokalisera och återsök i din data online via vår säkra och webbaserade kundportal.

Offsite Tape Vaulting - SecureSync program Screenshot

Det som inte fick hända har hänt: du kan inte få fram den information du behöver inför en rättstvist eller revision, så nu måste du lägga tid och kraft på att leta upp det en data backup som innehåller den efterfrågade informationen.

Sluta oroa dig för dina backupband och frigör värdefull arbetstid åt dig och din personal genom att göra SecureSync® till en del av ditt databandshantering. Då har du full koll på din data backup.

 • Tillgång till din offsite data innehav dygnet runt

 • Full transparens – du vet var din data finns, oavsett om den är under transport eller i säker förvaring i datavalvet

 • Kostnadsfritt för Iron Mountains kunder!

SecureSync® erbjuder allt du behöver för att spåra din datamedia i Iron Mountains informationscenter, planera upphämtningar, se rapporter, arkivera och få tillgång till din katastrofberedskapsplan och mycket mer.

Offsite Tape Vaulting - Truck Icon

Automatiserade hämtningar av datamedia

Offsite Tape Vaulting - Laptop Icon

Onlinespårning av media minskar personalens belastning och risken för manuella misstag

Offsite Tape Vaulting - Vaulting Icon

Online förteckningen över databand lagrade eller under transport till och från Iron Mountains informationscenter uppdateras i realtid

Offsite Tape Vaulting - Hazard Icon

Spårning av datamedia på återställningsplatser under en katastrof eller ett test

Offsite Tape Vaulting - Checklist Icon

Status- och undantagsrapporter

Offsite Tape Vaulting - Mobile Icon

Hantera administrativ information och behörighetsuppgifter snabbt och enkelt, oavsett när eller vart du befinner dig

INVENTERING AV ARKIV

Förlita dig på att din inventering av ditt offsite mediainnehav är komplett och korrekt

Okända eller olösta avvikelser funna vid inventeringen av datamedia utgör en stor risk för din organisation – särskilt om det saknade datamedia skulle behövas vid en revision, rättstvist eller vid en katastrof. Det kan kräva mycket tid, energi och pengar att leta upp felplacerad datamedia.

Det ligger i ditt eget intresse att ha kontroller på att ditt arkivinnehav är korrekt och komplett. Iron Mountains inventeringstjänst ger dig extra trygghet genom att hjälpa dig identifiera exakt vilken data du har och var den finns.

Offsite Tape Vaulting - Employee scanning tape storage boxes

Beroende på dina behov och orsaken till att du genomför en revisionsgranskning finns det flera olika tjänster som kan hjälpa dig med:

Jämförelse av arkivinnehav

Enkelt och effektivt. Du skickar streckkoderna för din data via SecureSync® så genererar vi en rapport som visar eventuella avvikelser. Detta är en kostnadsfri tjänst för befintliga Iron Mountain® kunder som använder vår offsite arkivering av databand.

Logisk revision av datavalv

Skanna och rapportera. Iron Mountain skannar alla eller en del av streckkoderna för ert arkiverade data i vårt valv. När vi är klara får dina behöriga användare en rapport med resultatet som visar eventuella fel, dubbletter och/eller saknade poster.

Kundskanning

Kavla upp ärmarna och gör jobbet själv. Besök ett av våra datavalv, så får du ett eget utrymme där du kan arbeta och genomföra en revision på plats med dina egna resurser. Iron Mountain bistår dig under revisionen och kan hjälpa dig att reda ut eventuella avvikelser.

ARKIVLÖSNINGAR FÖR DATA

Datatillväxt och arkiveringspolicyer försvårar hanteringen av arkiverat data

Företagsdata behöver sparas – antingen för att följa regelverket eller för att skydda organisationen. Men datamängden ökar explosionsartat. För tillfället har du så mycket data att du inte vet hur du ska hantera det. All information är viktig och behöver sparas för verksamhetens skull, men det har blivit en utmaning att arkivera den.

Arkiverad information är troligen lågprioriterad data som du inte behöver komma åt så ofta. Det är ursprungsdata som fortfarande är viktig för verksamheten. Den dag det är dags för en revision eller rättstvist är det avgörande att veta vilken data som finns på dina arkiverade band.

offsite tape vaulting - a data tape

Erfarenhet och kunskap hjälper dig att skydda och bevara information

Data backupen är till för återskapande och arkivet för återhämting. Oavsett vad som händer – om en vardaglig fråga uppstår eller en stor katastrof inträffar – så behöver du kunna få tillgång till din data på ett säkert och effektivt sätt. Iron Mountain har erfarenheten och kunskapen som krävs för att hjälpa dig avgöra vilken information som är ämnade för backup eller arkivering.

Iron Mountain erbjuder en heltäckande lösning för dataarkivering och återställning som kostnadseffektivt skyddar och bevarar data som behöver sparas, finnas tillgänglig för regelefterlevnad, juridiska krav och värdegenerering. På så sätt kan IT-personalen fokusera på att driva verksamheten framåt eftersom ni vet vilken data som finns sparad samtidigt som den finns lätt åtkomlig vid behov.

IDENTIFIERING AV DATABAND

Den ökande mängden data kan göra det svårt att identifiera vilken information som behöver sparas

Organisationen växer och det gör även mängden av digitalt media. Det är svårt att identifiera specifik information när man söker i databandsarkivet. Detta gäller framför allt om informationen har lagrats i flera redundanta mediaformat. Dessutom kanske ni har genomgått sammanslagningar, företagsexpansioner och förändringar i IT-organisationen, vilket försvårar hanteringen av tidigare och nuvarande datavolymer.

Utveckla och tillämpa en väl utarbetad policy för datalagring

Att hantera den ökande datamängden och samtidigt avgöra exakt vad som behöver sparas innebär utmaningar:

 • Identifiera vilken information som finns på era äldre versioner av backupband
 • Ta fram information som behövs i samband med rättstvister eller andra tidskänsliga förfrågningar
 • Risk för straffavgifter eller böter föreligger om ni inte har information tillgänglig vid en rättstvist eller en revision
 • Känn er trygga i att veta att ni bara behåller data som behöver sparas
 • Fatta beslut om vad som ska sparas, destrueras och återställas
 • Nyckeln till att avgöra vilken information ni inte längre behöver är att 1) veta vad ni har och 2) tillämpa en hållbar, väl definierad lagringspolicy för ert dataarkiv.
 • Iron Mountains® tjänst för identifiering av databand hjälper dig att förstå vad dina backupband innehåller genom proaktiv indexering, vilket ger en tydlig bild av de olika datatyper som finns på dina band.

RELATERAT INNEHÅLL

Premium Content Artiklar Disk vs. Tape: Which One's Best for the Long Term?

Disk vs. Tape: Which One's Best for the Long Term?

Läs mer

Premium Content Artiklar Building Your Disaster Recovery and Business Continuity Plan

Building Your Disaster Recovery and Business Continuity Plan

Läs mer

Premium Content Multimedia Data Restaurering

Data Restaurering

Läs mer

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden