Destruktion och återvinning av
IT-utrustning
it asset and media destruction banner - stack of old computer towers

Destruktion och återvinning av
IT-utrustning

 1. Home
 2. Tjänster
 3. secure-it-asset-disposition

SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG DESTRUKTION OCH ÅTERVINNING AV DIN GAMLA
IT-UTRUSTNING

När du uppgraderar eller ersätter er IT infrastruktur och hårdvara kommer du troligen att behöva kassera en del av den äldre IT utrustningen. Det kan gälla backupband, datorer och laptops som inte längre behövs, föråldrade lagringsenheter och servrar som har ersatts eller skannrar och kopiatorer som har bytts ut mot nyare modeller. Dessa föråldrade IT tillgångar har en sak gemensamt; de innehåller alla konfidentiell företagsinformation som måste skyddas!

Om IT-utrustningen inte går att återsälja behöver du en väl genomarbetad process med säkra rutiner för hur du ska återvinna och destruera den föråldrad IT- utrustningen. Utan en sådan process riskerar företaget att drabbas av straffpåföljder, skadat anseende och/eller oavsiktlig spridning av konfidentiell företagsinformation.

När du väl har destruerat den föråldrade IT-utrustningen behöver du även hitta ett miljövänligt sätt att återvinna elektronikavfallet för att säkerställa att destruktionsprocessen sker utifrån miljövänliga riktlinjer.

Komihåg att vi kan återsälja IT-utrustningen åt er!

Om er uttjänta IT-utrustning fortfarande fungerar och inte är allt för gammal utvärderar vi i första hand om den kan återförsäljas. Detta gör vi både för att ni ska få tillbaka en del av värdet på era tillgångar men även för att spara på vår gemensamma miljö.När ni som företag tar ansvar för en hållbar återvinning eller främjar återanvändning av er utrustning ökar ni även företagets anseende.


Läs mer om vår tjänst för att Återsälja din IT-utrustning!


TJÄNSTEN OMFATTAR:
 • Destruktion av alla olika typer av data media och hårdvara så som datorer, laptops, servrar, backupband, film, fotografier, ID brickor, hårddiskar, röntgenbilder och bankkort.
 • Logistisk expertis med säker hämtning och transport.
 • Dokumenterade arbetsflöden med spårbarhet.
 • Miljövänlig återvinningsprocess som omvandlar avfall till energi.
 • Projektbaserade uppdrag. Vi kan t.ex. montera ned hela serverhallar och destruera/återvinna all IT-utrustning.
 • Återvinning av batterier med hydrometallurgy, en patenterad energi effektiv process som inkluderar läckage, rening och separering av metaller.
 • Regelverk och processer som garanterar minimal deponi
 • Om möjligt, alltid återsälja IT-utrustning istället för att destruera den.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden