Automatisera kontraktshantering

Automatisera kontraktshantering för snabbare arbetsprocesser och ökad lönsamhet för företaget.


workflow automation contracts management banner - woman typing on laptop

Automatisera kontraktshantering

Automatisera kontraktshantering för snabbare arbetsprocesser och ökad lönsamhet för företaget.


 1. Home
 2. Workflow Automation System
 3. Automatisera kontraktshantering

Automatisera kontraktshantering för effektiva arbetsprocesser

Som ansvarig för att kontrollera och hantera alla kontrakt på företaget måste du vara snabb och noggrann och se till att rätt personer får tillgång till rätt kontrakt. Detta innebär mängder av pappersarbete och repetitiva, administrativa uppgifter som både tar tid och kan vara frustrerande att göra hundra gånger om. Det finns även en risk för att du missar att fylla i viktig information eller att något annat blir fel när det är långa arbetsprocesser. Dessutom är det av yttersta vikt att alla kontrakt lagras enligt rätt lagar och regler vilket kan vara svårt att ha koll på själv.

Med Iron Mountains automatisering av kontraktshantering kan du få full kontroll på dokumentet genom hela dess livscykel. Vår lösning kan appliceras ovanpå ditt nuvarande automationssystem för få en komplett kontraktshanteringstjänst där dina kontrakt lagras säkert och kan hanteras snabbt och effektivt. Dina digitala och fysiska kontrakt och avtal knyts ihop på ett smidigt sätt och du kommer åt all information på en central plats som du kan nå oavsett varifrån du jobbar. Iron Mountains automatisering av kontraktshantering är ett utmärkt komplement till ditt nuvarande automatiseringssystem för att få en långsiktig och stark lösning som ger effektivare arbetsprocesser och säkrare informationshantering.

Hyland for Contracts Management with this Solution Brief First Page | Iron Mountain

Lär dig mer om att automatisera processerna för kontraktshantering med hjälp av denna kortfattade beskrivning.

Ladda ned en Kortfattad Beskrivning

Fördelar med en automatiserad avtalshantering:

 • Snabbare arbetsprocesser
 • Genomgående hög kvalitet på företagets kontrakt
 • Minska risken för mänskliga fel
 • Dela och hantera kontrakt oavsett plats
 • Säker lagring av kontrakt

Detta är automatiserad avtalshantering

Automatiserad avtalshantering innebär att repetitiva och rutinsenliga uppgifter automatiseras med hjälp av Robotic Process Automation (RPA). Därmed kan vardagliga uppgifter som inte kräver några specifika mänskliga färdigheter automatiseras och istället skötas av maskiner. Några exempel på detta är framtagning av kontrakt, kontroll av att all information är ifylld korrekt i kontrakten och säker delning och lagring av kontrakt. När det mesta av avtalshanteringen sköts med hjälp av automation minimerar du arbetsintensiva uppgifter vilket leder till att du inte behöver lika mycket bemanning och bland annat minskar företagets kostnader. Dessutom kan personalen fokusera på företagets kärnverksamhet vilket i sin tur leder till ökade vinster.

Med Iron Mountains automatiserade avtalshantering kan du:

 • Lagra kontrakt och information digitalt på en central och säker plats. Allt lagras enligt rådande lagar och regler såsom GDPR.
 • Ta bort onödiga och tidkonsumerade uppgifter som ger snabbare hantering av företagets kontrakt. När processerna är automatiserade minskar dessutom risken för mänskliga fel.
 • Samla och hantera alla kontrakt på en central och säker plats där du får en god överblick samt kan ta hand om kontraktet genom hela dess livscykel. Med ett bibliotek av mallar kan du säkerställa att alla kontrakt håller samma höga kvalitet på samtliga företagsavdelningar.
 • Skapa och definiera processer för avtalshantering där kontrakt automatiskt blir tilldelade rätt personer. Alla som är behöriga kommer åt kontrakten oavsett plats och digital enhet.
 • Göra digitala anteckningar, hitta konversationer och stödjande dokument direkt från din mejl. Du kan automatisera meddelanden om förseningar och annan information som eventuellt saknas i kontrakten.
 • Ställa in automatiska påminnelser när det är dags att förnya kontrakt som håller på att gå ut. Därmed riskerar du inte att missa kontrakt som inte längre är giltiga vilket kan få förödande konsekvenser.
 • Identifiera värdena i olika kontrakt som är under hantering snabbt. Du kommer enkelt att kunna se vilka kontrakt som behöver prioriteras och vilka insatser som behöver tas för att kontrakten ska bli klara.
 • Spåra alla ändringar som görs i kontrakten. Du kan enkelt se vad som ändrats, när det har ändrats och av vem, vilket ger dig som ansvarig full inblick i vad som händer och gör det lättare att åtgärda en ändring som blivit fel.

Komplettera ditt nuvarande system med Iron Mountains automatiseringslösning

Tillhör ni ett av de många företag idag som redan har börjat jobba med automatisering och har ett eller flera automatiseringssystem? Vår automatiseringstjänst kan appliceras som ett paraply ovanpå era nuvarande system för att sluta cirkeln och skapar en smidig helhetslösning som är skräddarsydd för ditt företag. Ni får de delar ni saknar och kan sedan börja nyttja fördelarna med automatisering fullt ut.

Säkra lösningar med krypterad data

Kontrakt är konfidentiell information mellan dig och den andra parten. Därför är det av yttersta vikt att alla era kontrakt lagras på ett säkert sätt där bara de som har befogenhet att se dem får tillgång. På Iron Mountain använder vi oss av säkra molnlösningar där din data krypteras både under vila och transport. Om det osannolika skulle inträffa, att någon utomstående skulle få tag i era kontrakt kommer de inte kunna se informationen då den är krypterad.

Automatisera din verksamhet och öka lönsamheten

Här på Iron Mountain erbjuder vi flera automatiseringslösningar för ditt företag där Kontraktshantering, Leverantörsfakturor, HR-processer och Digital posthantering är några av våra tjänster. Ett tips är att börja litet men brett där du implementerar automatisering på flera delar, men i en mindre skala. Då har du möjlighet att efterhand skala upp automatiseringen i flera etapper till fler processer och fler avdelningar för att på så vis öka lönsamheten i företaget. Har företaget redan ett automatiseringssystem kan du komplettera med Iron Mountains automatiseringstjänster för en fulländad lösning anpassad för er.

Iron Mountain har gedigen erfarenhet av automation och informationssäkerhet

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hantera information på ett säkert och tryggt sätt och använder oss alltid av den senaste tekniken för att du ska få en skräddarsydd lösning som passar ditt företag. Vi är experter på automatisering av avtalshantering och finns tillgängliga för dig när du behöver oss. Detta är en prenumerationstjänst som innebär att du betalar en fast månatlig avgift och behöver inte oroa dig för oförutsedda höga kostnader eller nya tunga system som blir en börda för er IT-avdelning. En säker lösning för att hantera kontrakt som effektiviserar hela företaget!

Vill du veta mer om automatisering av kontraktshantering och hur detta kan öka lönsamheten på ditt företag? Kontakta oss så berättar vi hur automatisering fungerar!

 

VILL DU VETA MER OM AUTOMATISERING AV KONTRAKTSHANTERING OCH HUR DETTA KAN ÖKA LÖNSAMHETEN PÅ DITT FÖRETAG?
Kontakta oss så berättar vi hur automatisering fungerar!

TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

Automatisera Hr-processer

Med automatisering av företagets HR-processer minskar du det administrativa arbetet och får tid att fokusera på företagets kärnverksamhet och personalutveckling.
worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

Automatisering Av Leverantörsfakturor

Automatisera företagets hantering av leverantörsfakturor och inköpsordrar för sömlösa arbetsprocesser och smidigare månadsstängning.
digital mailroom

Digital Posthantering

Digital posthantering för att enkelt och smidigt hantera företagets post som blir tillgänglig för dig digitalt.

LÄR DIG MER OM ARBETSFLÖDES AUTOMATISERING
FÖR KONTRAKTSHANTERING

Spåra och kontrollera hela kontraktslivscykeln

LÄR DIG MER OM ARBETSFLÖDES AUTOMATISERING
FÖR KONTRAKTSHANTERING

Spåra och kontrollera hela kontraktslivscykeln